Korkeakoululiikunnan suositusten päivitystyö käynnistynyt

Korkeakoululiikunnan suositusten päivitystyö on päässyt hyvään vauhtiin. Opiskelijoiden Liikuntaliiton aloitteesta ja Opetus- ja kulttuuriministeriön liikunnan vastuualueen tuella perustettu asiantuntijatyöryhmä piti huhtikuun lopussa järjestäytymiskokouksensa, jossa keskusteltiin laajasti ryhmän tehtävistä ja niiden taustoista.

Korkeakoululiikunnan suositusten päivitystyöryhmä asetti itselleen seuraavat tehtävät:

Korkeakoululiikunnan suositusten täydentäminen:
1) päivittäisen istumisen vähentämistä, ja
2) korkeakouluympäristön liikunnallistamista koskevilla suosituksilla sekä toteuttamisehdotuksilla.
3) Mahdolliset muut päivitykset nykyisiin suosituksiin ja niiden toteuttamisehdotuksiin.

Korkeakoululiikunnan suositusten päivitystyöryhmässä ovat edustettuina laajasti korkeakoulujen liikuntapalveluihin ja -kulttuuriin vaikuttavia toimijoita ja tahoja. Työryhmän puheenjohtajiston muodostavat Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:stä Oulun ammattikorkeakoulun rehtori Jouko Paaso ja Suomen yliopistot UNIFI ry:stä Oulun yliopiston koulutusrehtori Helka-Liisa Hentilä. Työryhmässä on lisäksi edustajat opiskelija- ja liikuntajärjestöistä, korkeakoulujen liikuntatoimista, liikunta- ja terveystieteistä sekä opiskeluterveydenhuollosta. Lisäksi Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus osallistuu työryhmän toiminnan tukemiseen. Työryhmän hallinnointia ja asioiden valmistelua hoidetaan Opiskelijoiden Liikuntaliitossa. (Ks. työryhmän tarkka kokoonpano alta)

Metropolian Innovaatioprojektit (MINNO) -opintojaksolla (helmikuu 2017) eri alojen opiskelijat pohtimassa, miten perinteistä luokkatilaa voisi muuttaa istumisen vähentämistä tukevaksi. (Kuva: Mirka Peththahandi)

Korkeakoululiikunnan suositukset julkaistiin 2011. Suosituksia on hyödynnetty laajasti niin korkeakoulujen liikuntaolosuhteiden kehittämisessä kuin valtionhallinnon tukitoimissa korkeakoululiikuntaan. Suositusten mukaan hyvä ja toimiva korkeakoululiikunta rakentuu tukevalle perustalle, jossa keskeistä on liikunnan ja liikuntapalvelujen strateginen asema korkeakouluyhteisön hyvinvoinnin ja opiskelu- ja työkyvyn edistämisessä. Korkeakoululiikunnan suositusten päivitystarpeen keskeisin tausta on vahvistunut näyttö liiallisen päivittäisen istumisen terveyshaitoista. Lisäksi fyysisen aktiivisuuden edistäminen voidaan jatkossa ulottaa liikuntatilojen lisäksi myös muuhun korkeakouluympäristöön.

Asiantuntijatyöryhmä pyrkii saamaan työnsä valmiiksi vuoden 2017 loppuun mennessä. Työryhmä toivoo työnsä tueksi mahdollisimman laajaa keskustelua fyysisen aktiivisuuden edistämisestä korkeakouluympäristössä.

Lisätietoja:
Työryhmän puheenjohtajat, koulutusrehtori Helka-Liisa Hentilä, helka-liisa.hentila@oulu.fi ja rehtori Jouko Paaso, jouko.paaso@oamk.fi
Työryhmän sihteeri, korkeakoululiikunnan asiantuntija Jussi Ansala, p.044-7800 214, jussi.ansala@oll.fi

Korkeakoululiikunnan suositukset löytyvät täältä:
www.oll.fi/suositukset

Korkeakoululiikunnan suositusten päivitystyöryhmä 2017

Puheenjohtajat:
Koulutusrehtori Helka-Liisa Hentilä, Oulun yliopisto & Suomen yliopistot UNIFI ry
Rehtori Jouko Paaso, Oulun ammattikorkeakoulu OAMK & Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene

Työryhmän muut jäsenet:
Liikuntasuunnittelija Teija Hakala, Turun yliopisto / Campus Sport
Liikuntasuunnittelija Saara Hanhela, Opiskelijakunta Savotta / Sykettä – Itä-Suomen korkeakoulujen liikuntapalvelut
Erikoistutkija Pauliina Husu, UKK-Instituutti
Toiminnanjohtaja Riikka Juntunen, Suomen Vammaisurheilu- ja liikunta VAU
Terveyspalvelupäällikkö Hanna Kari, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS
Asiantuntija Johanna Kujala, Liikkuva koulu -ohjelma, Opetushallitus
Erityisasiantuntija Matleena Livson, Suomen Olympiakomitea
Hallituksen jäsen Jyri Niemi, Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK
Tutkimuspäällikkö Arto Pesola, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK
Hallituksen jäsen Jani Sillanpää, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL