Liikkujatyypit keskiöön liikunnanopetuksessa

Liikunnallinen elämäntapa opitaan jo nuorena. Yksipuolinen kokemus siitä mitä liikunta on, aiheuttaa syrjäytymistä ja liikkumattomuutta. Yksittäisillä kokemuksilla on vaikutus yksilön liikunnallisen minäkuvan muodostumiseen ja tähän asiaan tulee panostaa entistä vahvemmin. Koululiikunnan laatua tulee kehittää.

 

Opiskelijoiden Liikuntaliitto ja Koululiikuntaliitto vaativat koululiikunnan laadun parantamista ja esittävät, että liikuntaa opettaville opettajille järjestetään koulutusta, jossa paneudutaan erilaisiin liikkujatyyppeihin.

 

Eri tutkimusten mukaan arviolta alle viidesosa nuorista liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Koulussa jokainen nuori pääsee osalliseksi liikunnasta ja on erittäin merkityksellistä, millaisia kokemuksia koululiikunta tuottaa. Erilaiset liikkujatyypit motivoituvat erilaisesta liikunnasta. Liikkujatyyppien tunnistaminen auttaa suunnittelemaan sekä toteuttamaan oppilaita motivoivaa ja heille mielekästä laadukasta liikuntaa. Liikkujatyyppien huomioiminen mahdollistaa oppilaan paremman kohtaamisen yksilöllisenä liikkujana. Näin myös he, joilla on kielteisiä liikuntakokemuksia, voivat löytää mieluisia tapoja harrastaa liikuntaa. Opettajan itsensä on myös hyvä tunnistaa oma liikkujatyyppinsä. Opettajan liikkujatyyppi vaikuttaa siihen, miten opettaja kohtaa oppilaitaan liikuntatunnilla ja millaista liikuntaa hän oppilailleen tarjoaa.  

 

Liikkujatyypit perustuvat Jaana Karin keväällä 2016 valmistuneeseen liikuntapedagogiseen väitöskirjatutkimukseen. Tyyppejä on seitsemän: kilpailijat, uurastajat, elämysliikkujat, tuottajat, liikunnan kolhimat, terveyden korostajat ja liikunnan suurkuluttajat. Nämä liikkujatyypit ohjaavat vahvasti yksilön motivoitumista liikuntaan. Liikuntaa opettavilla on käytössään jo monia hyviä työkaluja oppilaiden kohtaamiseen, mutta pidämme tärkeänä, että Karin väitöstutkimuksen tulokset saadaan laajasti osaksi koulujen ja oppilaitosten liikunnanopetuksen käytänteitä.

 

Koululiikuntaliiton Juoksusankarit-hankkeessa on huomioitu Karin luomat liikkujatyypit ja saatu aikaan loistavia tuloksia oppilaiden liikuttamisessa. Koululiikuntaliiton toiminnanjohtaja Kristiina Jakobsson painottaa: “Olemme löytäneet yhden koululiikuntatraumojen perussyyn. Kysymys ei niinkään ole halusta osallistua ja tehdä, vaan tavoista motivoida ja tavoittaa liikkuja – myös tunnetasolla. Jos kilpailija-tyyppi ei koskaan pääse haastamaan kaveria ja mittaamaan tuloksia, hän turhautuu liikuntaan. Samoin käy tuottaja-tyypille, kun hän ei pääse osallistumaan tunnin toteuttamiseen. Elämysliikkuja puolestaan tyypillisesti hakee elämyksellisyyttä liikuntatapahtumasta. Hänelle tulosten mittaaminen voi olla jopa ahdistavaa. Jaana Karin liikkujatyypit soveltuvat kaikkeen liikuntaan ja niiden kautta on mahdollista tavoittaa koko koulun oppilaat.”

 

”Liikkujatyyppien huomioiminen liikuntatunnilla ei tarkoita, että yksilölle järjestetään ainoastaan oman Liikkujatyypin mukaista liikuntaa, vaan tavoitteena on liikunnallisen elämysmaailman monipuolistaminen. Kun liikkuja saa monipuolisia liikuntakokemuksia, on hänellä suuremmat mahdollisuudet kasvaa liikunnalliseen elämäntapaan ja liikuntaharrastuneisuus jatkuu läpi elämän”, kuvailee Jaana Kari Liikkujatyyppien ideologiaa.

 

”Opiskelijoiden Liikuntaliitossa olemme hyvin huolissamme liikkumattomuuden lisääntymisestä nuorten keskuudessa. Kohderyhmän ymmärrykseen ja erilaisiin keinoihin toteuttaa yksilölähtöistä liikuntaa tulee panostaa liikuntaa opettavien virkaan valmistavassa koulutuksessa ja jatkokoulutuksessa entistä vahvemmin. Näin voimme aidosti ennaltaehkäistä koululiikunnan traumoja, mutta myös reagoida jo syntyneisiin paremmin”, linjaa Opiskelijoiden Liikuntaliiton puheenjohtaja Marjukka Mattila.

 

Allekirjoittaneet järjestöt:

Opiskelijoiden Liikuntaliitto

Koululiikuntaliitto

 

 

Lisätietoja:

 

Opiskelijoiden Liikuntaliitto

Marjukka Mattila, puheenjohtaja

marjukka.mattila@oll.fi p. 044 780 0211

 

Koululiikuntaliitto

Matti Hannikainen, Juoksusankarit

matti.hannikainen@kll.fi p. 044 257 4545

Kristiina Jakobsson, toiminnanjohtaja

kristiina.jakobsson@kll.fi p. 040 500 2661

 

Jaana Kari, LitT

jaana.kari@aikopa.fi

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy