Korkeakoululiikunnan suositusten toteutumisen arviointi:

KORKEAKOULULIIKUNNAN BAROMETRI 2013

Korkeakoululiikunnan barometri 2013 – Korkeakoululiikunnan suositusten toteutuminen ja opiskelijoiden liikunta-aktiivisuus on Opiskelijoiden Liikuntaliiton ja Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen yhteistyö, joka julkaistaan OLL-sarjan 8. osana. Korkeakoululiikunnan barometrissa on ensimmäistä kertaa arvioitu laajasti korkeakoululiikunnan suositusten toteutumista niin korkeakoulujen kuin myös valtionhallinnon osalta. Lisäksi barometrissa tarkastellaan mm. korkeakouluopiskelijoiden liikuntasuhdetta sekä päivittäisen istumisen määrää.

Täältä Korkeakoululiikunta barometri 2013 -julkaisun verkkoversioon:

korkeakoululiikunnan_barometri_2013

Korkeakoululiikunnan barometri 2013 -kirjaa voi tilata OLL:n toimistolta.

 

Korkeakoululiikunnan suositusten rakentaminen (2010-2011)

Hyvä korkeakoululiikunta –suositukset (2011) ovat OLL:n edunvalvontatyön pohja. Suositukset laati vuoden 2010 aikana työryhmä, joka koostui Ammattikorkeakoulujen rehtorien neuvosto ARENE ry:n, Suomen yliopistot UNIFI ry:n, opiskelijoiden, korkeakoulujen liikuntatoimien, liikunta- ja terveystieteiden sekä opiskeluterveydenhuollon edustajista. Työryhmän hallinnoinnista ja asioiden valmistelusta vastasi OLL, minkä lisäksi Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö tutkijat osallistuivat työryhmän työn tukemiseen.

Korkeakoululiikunnan suositukset sisältyvät kahdeksasta komponentista, jotka määrittävät, millaiset ovat toimivat korkeakoululiikunnan palvelut ja miten ne toteutetaan. Työryhmä laati myös ohjeet suositusten toteutumisen arvioinnille ja seurannalle.

Lue työryhmän loppuraportti, Hyvä korkeakoululiikunta –suositukset (2011) (vain suomeksi): Hyvä korkeakoululiikunta -suositukset

 

”Pitäs liikkua enemmän”  kvalitatiivinen esitutkimus vähän liikkuvien korkeakouluopiskelijoiden suhteesta liikuntaan (2016)
Ahaa! Tutkimuspalvelu, Anne Leppänen.

Lue tutkimusraportin tiivistelmä.