Liikuntatutorit – korkeakouluympäristön kannustusryhmä

Korkeakouluopintojensa alkaessa moni nuori muuttaa uudelle paikkakunnalle. Vanhalle kotipaikkakunnalle jäävät usein perheen ja ystävien lisäksi myös tutut harrastusmahdollisuudet. Uudella paikkakunnalla yksi ensimmäisistä haasteista on uusien kavereiden löytäminen. Liikunta on loistava keino ryhmäytyä ja löytää uusia saman henkisiä tuttavuuksia. Mutta miten löytää parhaat liikuntamahdollisuudet ja ryhmä jonka kanssa harrastaa liikuntaa paikkakunnalla, josta ei etukäteen tunne ketään? Vastauksen tähän kysymykseen tarjoaa liikuntatutorointi.

Liikuntatutorit ovat tutor-henkilöitä, joiden tehtävänä on tutustuttaa uudet opiskelijat lähialueensa liikuntamahdollisuuksiin ja järjestää liikuntatapahtumia, joihin kaikki uudet opiskelijat ovat tervetulleita taitotasosta riippumatta. Rennon pelailun yhteydessä uusiin ihmisiin tutustuminen on helppoa ja tokihan liikunnalla on opiskelijan terveyden kannalta muitakin positiivisia vaikutuksia.

Itse olen toiminut liikuntatutorina kaksi vuotta ja tänä vuonna toimin Aalto-yliopiston ylioppilaskunnassa (AYY)

Liikuntatuutoreita Kiilopäällä

liikuntatutorvastaavana. Vastuullani on varmistaa liikuntatutortoiminnan toimivuus ylioppilaskunnassamme ja uusien liikuntatutoreiden rekrytoiminen. Pidän liikuntatutortoimintaa hyvin tärkeänä, koska olen huomannut, miten paljon kysyntää alkoholittomille liikuntatapahtumille on.

Liikunta on hyvää vastapainoa opiskelijaelämälle ja se auttaa jaksamaan arjessa paremmin. Koska liikuntatutorit ovat itsekin opiskelijoita, uusien opiskelijoiden on myös helpompi lähestyä heitä liikuntaan liittyvissä kysymyksissä. Parhaimmillaan liikuntatutorit ovat saaneet innostettua mukaan liikuntatapahtumiin myös paljon sellaisia opiskelijoita, joiden arkeen liikunta ei muuten kuulu niin vahvasti. Toiminta on koettu antoisaksi myös liikuntatutoreiden näkökulmasta, koska tapahtumia järjestettäessä tutustuu sekä muihin liikuntatutoreihin että tapahtuman osallistujiin. Eikä tietenkään pidä unohtaa liikunnan aikaansaamaa hyvää oloa! Tästä syystä liikuntatutorointi on omiaan ehkäisemään syrjäytymistä ja ulkopuolisuuden tunnetta ja lisäämään mahdollisuuksia löytää uusia kavereita ja terveellisiä elämäntapoja.

Tekstin kirjoittaja Elina Makkonen toimii Aalto-yliopiston ylioppilaskunnassa liikuntatutorvastaavana.