OKM myönsi korkeakoululiikuntaan ja sen kehittämiseen lähes 300 000€

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on myöntänyt Liikunnallisen elämäntavan valtakunnallisille ja alueellisille kehittämishankkeille yhteensä 1 987 000 euroa. Avustukset myönnetään Veikkauksen tuotosta.

Hakemukset jaettiin alle koulu- ja kouluikäisten hankkeisiin, nuoriin aikuisiin ja opiskelijaliikuntaan liittyviin hankkeisiin, työikäisten, erityisryhmien, ikääntyneiden, perheiden ja elämänkulun aikaiseen liikunnan edistämiseen liittyviin hankkeisiin sekä tietopohjahankkeisiin.

Korkeakoululiikuntaan ja sen kehittämiseen liittyville hankkeille myönnettiin avustusta 10  hankkeeseen yhteensä 281 000 euroa, mikä on lähes 50 000€ enemmän kuin vuonna 2016.

Avustusta saivat seuraavat korkeakoululiikuntaan ja sen kehittämiseen liittyvät hankkeet:

  • Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry: Korkeakoululiikunnan suosituksilta piiloon jäävien tärkeiden tekijöiden identifiointi, niiden merkitys ja niihin vaikuttaminen. (40 000€)
  • Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry: Korkeakoululiikunnan barometri 2017 ja Korkeakoululiikunnan suositusten päivitys. Korkeakoululiikunnan suositusten toteutumisen selvittäminen valtakunnallisesti. Vuonna 2011 laadituttujen suositusten päivittäminen. (23 000)
  • Hämeen ammattikorkeakoulu Oy: Digisport. Kehitetään uudenlainen liikuntaa ja teknologiaa yhdistävä toimintamalli eri kampuksille. (14 000€)
  • Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta: Joensuun korkeakoululiikunnan yhtenäistämishanke ”Sykettä Susirajalla”. Itä-Suomen yliopiston ja Karelia-ammattikorkeakoulun liikuntapalveluiden yhdistäminen ja kehittäminen. (30 000€)
  • Lahden ammattikorkeakoulu Oy: Liikuttaako. Mallien pilotointi liian vähän liikkuvien liikunnallisen elämäntavan tukemiseen. Opiskelijoiden osallistaminen liikunnan suunnitteluun. Liikunnallisten menetelmien ja luonnon hyödyntäminen opetuksessa. (18 000€)
  • Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta: Tasavertaiset liikuntapalvelut pääkaupunkiseudun AMK:ille. Liikuntapalvelujen kehittäminen ja yhteisen liikuntapalveluorganisaation luominen Metropolia, Haaga-Helia ja Laurea-ammattikorkeakoulujen välille. (40 000€)
  • Opiskelijan Vaasa ry: Hanke Vaasan korkeakoululiikunnan edistämiseksi ja yhtenäistämiseksi. Kahdeksan koulutusorganisaation yhteishanke opiskelijoiden liikuntapalveluiden kehittämiseksi. (22 000€)
  • Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy: Aktiivinen ja iloinen AMK-liikkuja. Seinäjoen ammattikorkeakoulun liikuntapalveluiden kehittäminen. (22 000€)
  • Tampereen ammattikorkeakoulu Oy: Mikä saa mut liikkumaan? Poikkisektoraalisen toimintamallin kehittäminen ja palveluketjun luominen liian vähän liikkuvien opiskelijoiden motivoimiseksi liikuntaan. Arvopohjaisen perehdytyskoulutuksen laatiminen liikuntatuutoreille (opiskelijoita) ja henkilöstölle. (32 000)
  • Turun yliopisto: Turun korkeakoululiikunta – yhteisillä liikuntapalveluilla parempaa opiskelu- ja työhyvinvointia. Turun yliopiston, Åbo Akademin ja Yrkeshöskolan Novian yhteishanke. (40 000€)

 

Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriö.