Opiskelijoiden Liikuntaliitto kokeilee uusia välineitä opiskelijoiden istumisen vähentämiseksi

Opiskelijoiden Liikuntaliitto etsii ratkaisuja opiskelijoiden liiallisen istumisen vähentämiseksi. Tänä syksynä kokeillaan seisomatyötasoja kahdessa opiskelijakirjastossa Tampereella ja Helsingissä.

Liiallinen istuminen on terveysriski ja etenkin korkeakouluopiskelijoilla päivittäistä istumista kertyy runsaasti. Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen (YTHS 2017) mukaan korkeakouluopiskelijoille kertyy arkisin päivittäistä istumisaikaa lähes 11 tuntia. Myös Opiskelijoiden Liikuntaliiton ja Ahaa! -tutkimuspalvelun Tampereella vuonna 2016 toteuttaman tutkimuksen mukaan opiskelijat kokevat istuvansa liikaa, mutta sen vähentäminen korkeakouluympäristössä nähdään vaikeaksi.

Opiskelijoiden Liikuntaliitto toteuttaa istumisen vähentämisen intervention Tampereen ammattikorkeakoulun kirjastossa ja Helsingin yliopiston Meilahden kampuskirjastossa. Osana interventiota opiskelijoiden käyttöön tarjotaan säädettäviä ja siirrettäviä, pöytien päälle asetettavia seisomatyötasoja, joiden avulla työskentelyasentoa on luontevaa vaihdella ilman työpisteen vaihtamista.

Intervention avulla selvitetään miten opiskelijat vastaanottavat istumisen tauottamisen mahdollistavat seisomatyötasot, vaikuttavatko ne opiskelijoiden kokemukseen runsaasta istumisesta ja mitä mahdollisia haasteita niiden käyttöön kirjastoympäristössä liittyy.

Seisomatyötasot otettiin käyttöön Tampereella elokuussa. Helsingissä interventio alkaa Meilahden kampuskirjaston remontin päätyttyä myöhemmin tänä syksynä. Kirjastoissa kerätään käyttäjäpalautetta seisomatyötasoista koko intervention ajan ja tuloksista raportoidaan vuoden vaihteessa. Istumisen vähentämisen interventio on osa OLL:n kolmivuotista Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa liikunnallisen elämäntavan edistämisen hanketta.

Lisätietoja:

Korkeakoululiikunnan asiantuntija Hanne Munter 044 780 0219, hanne.munter@oll.fi

Puheenjohtaja Marjukka Mattila 044 780 0211, marjukka.mattila@oll.fi