Pieni askel liittokokoukselle, mutta iso järjestön tulevaisuudelle?

Nuija kopahtaa pöytään ja strategian käsittely alkaa. FISUn puheenjohtajan astellessa puhujan pöntön taakse käyn läpi mielessäni vielä kerran, mitä lisäysesityksen valmistelun eteen on tehty: Yhteistyöliittoihin on oltu yhteydessä ja varmisteltu liittokokouksessa, että he ovat esityksen takana. Asiakohdan menettelytapa, joka vaati näin uudessa ympäristössä varmistelua, on selvillä. Esityspuheenvuoro on valmis ja lisäargumentit pohdittuina, mikäli niitä kaivataan. Äänestys saattaa mennä tiukille jos siihen päädytään.

FISUn puheenjohtaja esittelee 20-sivuisen strategian, jonka on tarkoitus määrittää liiton toiminnan raamit seuraavalle kymmenelle vuodelle noin kymmenessä minuutissa. Keskustelu dokumentista avataan. Muutaman kokousedustajan käsi ponnahtaa kohti kattoa ennen omaani, joten heidän agendansa käsitellään ennen omaani. Allekirjoittanutta alkaa vähän jännittää. Nämä ensimmäiset myönnetyt puheenvuorot ovat hyvin geneerisiä, eivätkä kriittisestä sävystään liiton toimintaa ja kirjauksia kohtaan huolimatta sisällä lainkaan konkreettisia muutosehdotuksia. Oma vuoroni saapuu vihdoin. Kiitän luonnollisesti puheenvuorostani  ja esitän perusteluineen strategian arvojen alle lisäyksenä kirjausta:

“FISU follows the principle of equality in all of the federation´s actions. FISU doesn’t discriminate anyone based on their race, colour, gender, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.”

Ja tälle konkreettiseksi toimenpiteeksi tätä:

”FISU has a policy for promoting equality. This plan covers all actions of FISU.”

Puheenvuoroni otetaan vastaan salissa taputuksin (olivat muuten ensimmäiset kokousedustajalle annetut aplodit) ja liiton puheenjohtaja toteaa, että eiköhän me suoraan voida tällainen kirjaus hyväksyä. Hän jatkaa, että Suomen liiton edustaja voi lähettää ehdotukset liiton toimijoille suoraan, jotta ne saadaan kirjattua strategiaan halutussa muodossa.

Olin hieman äimästynyt. Näinkö helposti tämä sujui? Meidän keskeisin tavoitteemme sai 200 päiseltä yleisöltä ympäri maailman hyväksynnän noin vain? Samoin myös istuvalta hallitukselta? Niin siinä vain kävi. Väliajoilla minua tultiin kiittelemään niin tuttujen kuin tuntemattomien maiden taholta hyvästä ja selkeästä muutosesityksestä. Nähtävästi yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen on selkeämmin yhteinen intressi kaikille kuin osasimme kuvitellakaan. Toisaalta kyynisesti voi ajatella, että yhdenkään jäsenliiton ei vielä tarvinnut suostua yhteenkään konkreettiseen toimenpiteeseen, minkä vuoksi lähtökohtainen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden arvon tunnustaminen oli helppoa ja luonnollista.

Tulevina vuosina selviää, mitä nämä toimenpiteet tulevat olemaan yhdenvertaisuussuunnitelman valmistelun edistyessä. Tässä työssä Opiskelijoiden Liikuntaliiton on hyvä olla mukana, jotta kirjaukset mahdollistavat oikeasti yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon merkittävän kehityksen liiton toiminnassa. Se ei varmasti tule olemaan helppoa. Esimerkiksi liittokokouksessa jälkeisessä gaalatilaisuudessa ei voinut olla huomaamatta, että tasa-arvo ei toistaiseksi merkitse etenkään FISUn nykyisille aktiivisille samaa, kuin itselleni. Tilaisuudessa nimittäin palkittiin liiton kisoissa menestynyt paras nais- ja miesurheilija. Erona näiden kahden palkitsemisessa oli se, että naisurheilijan esitteli ja kutsui lavalle FISUn hallituksen jäsen maltillisin menoin, kun taas miesurheilijan tulivat seremoniallisin elkein esittelemään sekä liiton puheenjohtaja että Taipein kaupungin pormestari, gaalan viimeisenä huipentumana. Olimme tästä suomalaisten kollegoiden kanssa “hieman” tuohtuneita. Tapaus on vain yksi pieni esimerkki monien muiden joukossa.

Onneksi esittämämme kirjaus hyväksyttiin sellaisenaan ja lisäksi OLL pystyy jatkamaan vaikuttamistyötään myös FISUn hallituksen jäsenen avun ja osaamisen ansiosta. Nimittäin pääsihteerimme Hilkka Pöyhönen valittiin FISUn liittohallitukseen vuonna 2015. Hän toimii liiton opiskelijakomitean puheenjohtajana ja kertoo OLL:lle säännöllisesti kuulumisia FISUn puolelta. Hilkan tekemä työ ja OLL:n aktiivisuus mahdollistavat sen, että liitto ottaa tulevaisuudessa ne isot tarvittavat askeleet kohti tasa-arvoisempaa ja yhdenvertaisempaa FISUa.

Marjukka Mattila

OLL:n puheenjohtaja

marjukka.mattila@oll.fi

+35844 7800211

OLL on kansainvälisen opiskelija- ja urheiluliitto FISUn jäsen. FISUn liittokokous järjestettiin Taipeissa 18.-19.8.2017. Liittokokouksessa hyväksyttiin liiton 10-vuotisstrategia sekä tehtiin sääntömuutoksia, jotka muun muassa asettavat ikärajan liiton hallituksessa toimimiselle. Ikäraja opiskelijaliiton hallituksen jäsenelle on nyt 70 vuotta. Tämä kirjoitus keskittyy strategian käsittelyyn OLL:n puheenjohtajan näkökulmasta. 

OLL:n delegaatio
OLL vastaanottamassa jäsenyyssertifikaattia