Seminaari, jossa tuotettiin nuorten liikuntasuositukset Euroopalle

European Youth Sport Forum kokosi viime viikonloppuna Maltalle yhteen liikunta-alan nuoria johtajia ymp
äri Euroopan. Nämä lähes 120 henkilöä työskentelevät vapaaehtoistoiminnan parissa
liikunnan ja urheilun paikallis- sekä kattojärjestöissä. Tapahtuman järjestivät yhteistyössä ENGSO Youth (European Non-Governmental Sports Organisation Youth),  SportMalta ja Euroopan komissio. Tapahtuma oli osa Maltan Euroopan neuvoston puheenjohtajuusvuotta. Minä olin paikalla edustamassa suomalaisen opiskelijaliikunnan ääntä.

Perinteisestä seminaarista poiketen tapahtuman tavoitteena oli tiedon välittämisen ja verkostoitumisen lisäksi luoda vaikuttamisen väline,
Pink Paper
(Nimi ei sinäänsä viittaa pinkkiin paperiin, mutta termi juontaa juurensa Euroopan komission poliittisiin tavoitepapereihin, joihin viitataan yleensä jonkin värisinä papereina, esim White Paper on Sport), jonka tavoitteita ENGSO Youth voi edistää EU:ssa seminaarin jälkeen. Paperin tarvetta on perusteltu sillä, että EU:n tasolla ei ole nuorten liikuntavaikuttajien äänille tarkoitettua järjestöä, joka ajaisi eteenpäin nuorten tärkeäksi kokemia asioita. Tämä on totta, joten vaikuttamistyölle on tarvetta.

Tapahtuman kaikki osuudet tukivat Pink Paperin neljää eri teemaa. Teemat olivat osallistaminen, vapaaehtoisuus, terveelliset elämäntavat ja ja liikuntapolitiikka. Nämä neljä ovat myös Maltan puheenjohtajavuoden teemoja – sen vuoksi ne valikoituivat myös seminaarin teemoiksi.  Niiden ympärille luotiin seminaarin aikana suositukset ja niihin valittiin konkreettiset esimerkit osallistujien omista taustoista ja kokemuksista ammentaen.

 

Pink Paperin teemat ja niiden alaiset toimenpide-ehdotukset:

Healthy Lifestyle through Sport

  • Fyysistä aktiivisuutta tukevan infrastruktuurin luominen ja kehittäminen. Tämän infran on oltava kaikkien saavutettavissa fyysisesti, sosiaalisesti ja maantieteellisesti
  • Ihmisten kannustaminen terveellisen elämäntavan johtamiseen eri organisaatioissa, esimerkiksi työpaikka- ja koululiikunnan lisäämisen kautta.

Social inclusion and Volunteering

  • Liikunta-alan ihmisten kouluttaminen liikuntarajoitteisten ja pakolaisten kohtaamiseen ja auttamiseen
  • Marginalisoitujen ryhmien, kuten liikuntarajoitteisten vapaaehtoistoiminnan arvon, kapasiteetin ja kontribuution esiinnostaminen

Sport Diplomacy

  • EU:n sisäisten ja ulkopuolisten maiden kommunikaation lisäys liikunnan edistämisen hyvistä käytänteistä ruohonjuuritasolla.
  • Suurten urheilutapahtumien aikana tulisi järjestää enemmän koulutustapahtumia, joiden tarkoituksena on lisätä kestävään kehitykseen tähtävää yhteistyötä nuoriso- ja liikuntaorganisaatioiden välillä.

 

Kuvat: Cedric Audinot (ENGSO youth)

Pink paper esiteltiin tapahtuman viimeisenä päivänä joukolle poliittisia vaikuttajia niin Maltalta kuin muualtakin Euroopasta. Läsnä oli muun muassa Maltan presidentti, mikä on aika merkittävää. Päättäjien keskustelu liikkui pitkälti hyvin yleisellä liikunnan edistämisen tasolla, mutta huoli eurooppalaisten terveydentilan heikentymisestä oli yhteinen.

Pink Paperilla on hyvä tarkoitusperä ja teemat ovat kohdillaan, mutta en voi suhtautua siihen täysin sinisilmäisesti. Hyvät ehdotukset lisäävät varmasti eurooppalaisten fyysistä aktiivisuutta, jos ne menevät eteenpäin. Se, kuinka vaikuttavia ne toteutuessaan olisivat, on toinen kysymys. 

Vaikka lopputuotosta voi kritisoidakin, seminaarin työskentelymalli oli varsin mielenkiintoinen ja antoi tapahtumalle erilaisen merkityksen. Teemojen laajuuden vuoksi mihinkään ei pystytty syventymään sen tarkemmin, mutta jokainen osallistuja lähti varmasti kotiin uusien ajatusten kanssa.

 

Marjukka Mattila

Puheenjohtaja

marjukka.mattila@oll.fi

+35844 780 0211