OLL: Högskolornas planlösningar, inredning och möblering måste stöda att studerande sitter mindre!

Ställningstagande 15.2.2017

Studerandenas Idrottsförbund rf (OLL) kräver att högskolorna beaktar minskat dagligt sittande för studerande och hela högskolegemenskapen i planlösningar, inredning och möblering. Enligt Högskolestuderandes hälsoundersökning, publicerad av Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) 13.2, sitter högskolestuderande närmare elva timmar dagligen till vardags. Endast 16 % av studerandena sitter mindre än åtta timmar per dag.

”Resultaten är mycket alarmerande. Att sitta för mycket är en oberoende hälsorisk. För närvarande stöder ändå inte den finländska högskolemiljön minskat sittande”, konstaterar Otto Takala, OLL vice ordförande och ansvarig för idrottspolitik. ”Det är ett sorgligt faktum att högskolornas lokaler nästan utan undantag är planerade, byggda, inredda och möblerade så att det inte är lätt eller naturligt att ta pauser i sittandet eller arbeta stående”, fortsätter vice ordförande Takala.

Enligt den undersökning som OLL genomfört tillsammans med utredningstjänsten Ahaa! anser studerande även själva att de sitter för mycket, men har svårt att se hur de i en högskolemiljö kunde minska sittandet. Om det skulle vara lätt att minska sittandet skulle studerande gärna göra det.

”OLL kräver och utmanar högskolorna att i sina planlösningar, inredning och möblering beakta de nationella riktlinjerna och principerna för att minska sittande. Det är dags för förändring. En hälsosam och välmående högskolegemenskap är ett mål som det inte lönar sig att pruta på”, avslutar OLL:s vice ordförande Takala

Mer information:
Jussi Ansala, sakkunnig inom högskoleidrott, jussi.ansala(a)oll.fi, tfn 044 7800 214
Hanne Munter, sakkunnig inom högskoleidrott, hanne.munter(a)oll.fi, 044 7800 219.