Opiskelijoiden Liikuntaliitto (OLL) on neuvotellut opiskelijoille alennukset Helsinki City Runille ja Helsinki City Marathonille. Kaikki SAMOK:n, Opiskelijoiden Liikuntaliittoon kuuluvien ylioppilaskuntien*, Poliisiammattikorkeakoulun, Tahkon Tallin ja Kadettitoverikunnan opiskelijakortin haltijat ovat oikeutettuja opiskelija-alennukseen.

Opiskelijoille tarjottavia muita liikunnallisia etuja voi hakea opiskelijaetupalvelu Frankin kautta:

frank.fi

*Opiskelijoiden Liikuntaliiton jäseniä ovat kaikkien ylioppilaskuntien jäsenet, lukuunottamatta Åbo Akademin, Oulun yliopiston sekä taideyliopiston opiskelijoita. Opiskelija-alennus ei koske näiden kolmen yliopiston opiskelijoita.