Järjestäytyneessä liikuntatoiminnassa julkisesti esitettävän musiikin tekijänoikeuskorvaukset on hoidettu Suomen Olympiakomitean, Teoston ja Gramexin solmimilla sopimuksilla.

Teosto on säveltäjien, sanoittajien, sovittajien ja musiikinkustantajien tekijänoikeusjärjestö, joka myöntää musiikin käyttöön luvat musiikin tekijöiden ja kustantajien puolesta. Gramex puolestaan on esittävien taitelijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys, joka kerää korvaukset äänitemusiikin käytöstä musiikin esittäjien ja tuottajien puolesta.

Sopimus kattaa lajiliiton oman toiminnan sekä lajiliittoon kuuluvien urheiluseurojen toiminnan sekä lajiliittoon kuuluvien piirien ja alueiden toiminnan. Musiikin julkinen esittäminen järjestäytyneen liikuntatoiminnan osalta on vapaata. Sopimus on voimassa vuodet 2019-2020. Tarkemmat tiedot sopimuksista löytyvät  Olympiakomitean nettisivuilta.

Sopimukset keskeiset kohdat

  1. Liikunta- ja urheiluseurat voivat vapaasti sopimuksen puitteissa esittää musiikkia eri urheilutilaisuuksissa ja -tapahtumissa sekä liikuntatunneilla.
  2.  Sopimus kattaa tapahtumat joiden osallistuja- tai katsojamäärä on alle 15 000. Mikäli kyse on oheistapahtumasta, rajana on 200 osallistujaa.
  3. Sopimukseen ei kuulu elinkeinotoiminnan yhteydessä tapahtuva musiikin esittäminen.
  4. Sopimuksen edellytyksenä on, että tapahtuman, toiminnan tai tilaisuuden järjestäjä on Suomen olympiakomitean alainen lajiliitto, seura tai joukkue.

Sopimukset antavat jäsenjärjestölle oikeuden käyttää musiikkia järjestämässään:

  • Liikunta-ja urheilutoiminnassa, esimerkiksi kilpailuissa, harjoituksissa, kilpailu-ja harjoitusalueella sekä liikunta-ja urheilutapahtumissa
  • Pienimuotoisissa oheistapahtumissa, esimerkiksi myyjäisissä, juhlissa ja illanvietoissa, näytöksissä sekä leiritilaisuuksissa

Huom. Sopimukset eivät kata kaikkea musiikin esittämistä, esimerkiksi elinkeinotoimintaa, ammattimaisia esiintyjiä, musiikin internetkäyttöä, suoratoistopalveluita (esim. Spotify) eikä huvitilaisuuksia. Erityistapausten linjanvedoista ja hinnoista tapahtuman järjestäjän tulee neuvotella sekä Teoston että Gramexin kanssa.

Sopimusten numerot

Tapahtuman järjestäjä tarvitsee sopimusnumeroita mahdollisia selvityksiä varten.

  • Teosto-sopimuksen numero on 700 14878.
  • Gramex-sopimuksen numero on LII040.