Opiskelijaurheiluseuratoiminnan laadun kehittäminen 

Opetus- ja kulttuuriministeriön tukeman hankkeen tavoitteena on parantaa opiskelijaurheiluseurojen toimintaedellytyksiä ja saada opiskelijoita enemmän liikkumaan myös opiskelijaurheiluseuroissa. Hanketukea myönnettiin vuosille 2012 ja 2013, mutta ei enää vuodelle 2014, joten hanke toteuttiin loppuun pienemmillä resursseilla. Hanketta ei enää jatkettu vuodesta 2015 eteenpäin.

Seuroille tehdyn OLL:n Seurakyselyn 2011 perusteella huomattiin, että seuratoimintaa ylläpidetään varsin haasteellisissa olosuhteissa. OLL pyrkii omalta osaltaan luomaan sellaisia tukipalveluita, joita seurat voivat hyödyntää omassa toiminnassaan ja saada houkuteltua lisää liikkujia lajin ja seuran piiriin.   Seuroille tehdyn kyselyn perusteella monen opiskelijaurheiluseuran haasteena on talouden ja hallinnon suunnittelu. Hankkeen aikana koottiin seuroille paketti työkaluista, joiden avulla he voivat kehittää hallintoaan ja arvioida toimintansa vaikuttavuutta. Seurojen haasteena on myös viestinnän ja markkinoinnin resursointi.  Seuroja avustetaan löytämään hyviä markkinointikanavia ja viestintätapoja omalla korkeakoulupaikkakunnallaan tai -alueellaan. Seurakyselyn perusteella opiskelijaurheiluseurojen haasteena on toiminnan jatkuvuuden turvaaminen sekä edullisten liikuntatilojen löytäminen. Seurojen edellytyksiä täytyy parantaa niin, että ydintoimintaan osallistuu riittävä määrä opiskelijoita.

Kehitystyön tavoitteena on parantaa seurojen hallintoa, taloudellisia edellytyksiä sekä viestintää, turvata toiminnan jatkuvuus sekä auttaa vapaaehtoisten sitouttamisessa.

Paikalliset Seura-Workshopit  

OLL järjesti valtakunnallisia ja paikallisia WORKSHOP-tilaisuuksia korkeakoulupaikkakunnilla toimiville opiskelijaurheiluseuratoimijoille. Tilaisuuksien sisällöllinen pääpaino on seuran hallinnollisten ja taloudellisten haasteiden tukemisessa erilaisten yhteistyömuotojen kartoittamisella, toiminnan jatkuvuuden turvaamisessa ja vapaaehtoistyössä, seuramarkkinoinnissa ja viestinnässä.

Yhteistyömuodot  

Myös seuratoiminta tuottaa korkeakoulupaikkakunnille liikuntapalveluita. Hankkeen puitteissa kartoitettiin erilaisia yhteistyömuotoja, joiden avulla seurat saisivat itseään tunnetuiksi, lisää opiskelijoita liikkumaan seurassa sekä toimijoita tukemaan seuran hallintoa.  Näitä yhteistyötahoja voivat olla esimerkiksi korkeakoulujen liikuntatoimet, ylioppilaskunnat, opiskelijakunnat, yritykset, kaupunki, kunnat, Valon aluejärjestöt sekä korkeakoulut jne.

Hankehakemus ja toimenpidesuunnitelma 2013:

2013_hakemus

Materiaalia opiskelijaurheiluseurojen tarpeisiin

Nimenhuuto.com

www.sporttisaitti.com

Paata_oikein_seurajohtajan_kasikirja_2010_paivitetty_1-2011[1]

Oletko jo OLL:n Seurat-sähköpostilistalla ja löytyykö seurasi tästä luettelosta?   Jos vielä ei näin ole, ilmoitathan asiasta meille osoitteeseen: markku.rantahalvari@oll.fi. Saat listan kautta ajankohtaista tietoa mm. Opetus- ja kulttuuriministerion vuosittain jakamasta seuratuesta. Lisäksi saat kisakutsuja valtakunnallisiin Opiskelijoiden SM-kisoihin sekä muihin opiskelijoiden liikunta ja urheilutapahtumiin.