KLL, OLL, SAKU & SLL: Liikkuvasta koulusta kohti liikkuvaa koulutusjärjestelmää

Liikkuva koulu -ohjelman toimintatapa tulee laajentaa koskemaan koko suomalaista koulutusjärjestelmää. Tällä tavoin ohjelman toimenpiteiden piiriin saadaan paitsi kaikki koulutusasteet, myös koulutusjärjestelmän nivelvaiheet, jotka ovat nuoren elämänkulussa erittäin herkkiä kohtia terveys- ja liikuntatottumusten muutoksille.

Liikkuva koulu -ohjelmalla (liikkuvakoulu.fi) on muutaman viime vuoden aikana menestyksellisesti kiinnitetty huomiota kouluikäisten lasten ja nuorten fyysiseen aktiivisuuteen. Ohjelman taustalla on tosiasia, etteivät koululaiset liiku terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta riittävästi. Lisäksi lasten ja nuorten arkeen näyttää sisältyvän huomattavan paljon istumisen kautta kertyvää liikkumatonta aikaa.

Liian vähäinen liikunta ja runsas päivittäinen istuminen toistuvat perusasteen oppilaitosten lisäksi myös suomalaisen koulutusjärjestelmän muilla asteilla. Niin toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa ja lukioissa kuin myös ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa on suuri joukko nuoria, joiden päivittäinen fyysinen aktiivisuus on vähäistä. Runsaan istumisen kautta kertyvä liikkumattomuus taas koskettaa miltei kaikkia.

Liikkuva koulu -ohjelman toimintatapa tuleekin laajentaa koskemaan koko suomalaista koulutusjärjestelmää. Tällä tavoin ohjelman piiriin saadaan paitsi kaikki koulutusasteet, myös koulutusjärjestelmän nivelvaiheet, jotka ovat lapsen ja nuoren elämänkulussa erittäin herkkiä kohtia terveys- ja liikuntatottumusten muutoksille.

Kun Liikkuva koulu -ohjelman toimenpiteet laajentuvat koko suomalaiseen koulutusjärjestelmään, on tärkeää huomata, ettei mittavia uusia taloudellisia panostuksia tarvita. Jo tälläkin hetkellä toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa on käynnissä useita hankkeita (Liikkuva amis, Let’s Move it, Ammattiosaajan työkykypassi) oppilaitosten toimintakulttuurin liikunnallistamiseksi. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriön tuella on korkeakouluissa viime vuosina toteutettu useita korkeakoulujen liikuntaolosuhteiden kehittämisprojekteja ”Liikkuva korkeakoulu -ohjelman hengessä”.

Mikäli näiden yksittäisten hankkeiden ja projektien tulokset, osaaminen ja resurssit tuotaisiin yhteiseen pöytään, saataisiin yhteistyön kautta taloudellisille panostuksille vielä aiempaakin enemmän vastinetta. Isojen uusien taloudellisten resurssien sijaan se, mitä kipeästi tarvitaan, on yhteinen ohjelma, yhteiset tavoitteet ja suunta.

Opiskelijoiden Liikuntaliitto kysyi viime vuoden lopussa Liikunnan manifesti -julkaisutilaisuudessa eri poliittisten puolueiden keskeisiltä vaikuttajilta, tuleeko Liikkuva koulu -ohjelma laajentaa koskemaan koko suomalaista koulutusjärjestelmää. Vastaus oli yksimielinen kyllä. Päätös laajentamisesta tulee tehdä viimeistään tulevan hallituksen ohjelmassa.

Koululiikuntaliitto KLL ry
Puheenjohtaja Raija Vahasalo

Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry
Puheenjohtaja Matias Vainio

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Puheenjohtaja Antti Lahti

Suomen Lukiolaisten Liitto
Puheenjohtaja Tatu Koivisto

(Julkaistu alun perin lyhennettynä Helsingin Sanomissa 6.3.2015)