KOMMENTTI: OLL iloinen MAMKin ja TAMKin liikuntainvestoinneista

Opiskelijoiden Liikuntaliitto on erittäin iloinen Mikkelin ja Tampereen ammattikorkeakoulujen mittavista investoinneista liikuntapaikkarakentamiseen.

– TAMKin strategiassa on läpäisevänä teemana opiskelu- ja työhyvinvoinnin edistäminen koko yhteisössä. Konkreettisena osoituksena tästä on mittava panostaminen liikuntarakentamiseen, jonka tuloksena TAMKin Kaupin kampukselle valmistuu elokuussa 2016 korkeatasoinen liikuntakeskus. Koska uudet tilat tulevat Tampereen kaikkien korkeakouluyhteisöjen käyttöön, hanke vahvistaa merkittävästi myös Tampereen korkeakoulujen Unipoli Sport -liikuntapalveluyhteistyötä, kertoo TAMK:n liikuntapäällikkö Esko Tirkkonen.

– Mikkelissä Areena-hanketta on valmisteltu yli kolme vuotta. Yhteistyötä on tehty Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun (Xamk) eri omistajakaupunkien, Mikkelin ammattikorkeakoulun, Suomen Nuoriso-opiston, Mikkelin kaupungin ja opetus- ja kulttuuriministeriön kesken. Itse rakentaminen alkaa todennäköisesti elokuussa 2016. Tulee vaatimaan paljon kovaa työtä, että odotukset ja lupaukset mitä hankkeeseen on liitetty, voidaan myös lunastaa. Yhteistyö on voimaa, ja sillä me kaikki voimme saavuttaa enemmän. Ammattikorkeakoulun näkökulmasta Areena tuo myös merkittävää parannusta opiskelijoiden liikuntatilojen suhteen, jotka eivät tällä hetkellä täytä korkeakoululiikunnan suosituksia, kertoo puolestaan Xamk Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja ja Mamk Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jyrki Koivikko.

– On mahtavaa huomata, että vaikka korkeakoulujen taloudellinen tilanne on tiukka, useat korkeakoulut panostavat liikuntaan ja liikuntapalveluihin. MAMKin ja TAMKin viimeaikaiset liikuntapaikkainvestointipäätökset ovat loistava esimerkki korkeakoulujen pitkäjänteisestä liikuntaolosuhteiden kehittämistyöstä. Tällaista visionäärisyyttä ei ole koskaan liikaa, jatkaa Opiskelijoiden Liikuntaliiton puheenjohtaja Matias Vainio.

Tampereen ja Mikkelin ammattikorkeakoulujen liikuntapaikkapanostukset ovat myös tärkeitä askelia kohti korkeakoululiikunnan vision 2020 toteutumista. Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemana valtakunnalliset korkeakoululiikunnan suositukset (2011) valmistellut laaja-alainen asiantuntijatyöryhmä esitti suomalaisen korkeakoululiikunnan visioksi, että viimeistään vuoteen 2020 mennessä: Korkeakoululiikunta on vakiintunut ja arvostettu osa opiskelu- ja työympäristöä Suomen kaikissa korkeakouluissa.

 

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITTO RY

Matias Vainio       Hanna Laakso
puheenjohtaja      vs. pääsihteeri

Lisätietoja:
MAMKin hanke: puheenjohtaja Jyrki Koivikko, jyrki.koivikko@evl.fi, 040 670 5509,
TAMKin hanke: liikuntapäällikkö Esko Tirkkonen, esko.tirkkonen@tamk.fi, 050 5932552
Korkeakoululiikunnan yleinen kehittäminen: korkeakoululiikunnan asiantuntija Jussi Ansala, jussi.ansala@oll.fi, 044 7800 214