Korkeakoulujen liikuntatoimien verkosto on opiskelijaliikunnan ammattilaisten yhteisö. Jäseniä ovat ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen liikuntapalveluista vastaavat toimijat, kuten liikuntapäälliköt, -suunnittelijat, -sihteerit tms. Verkoston tavoitteena on myös edesauttaa yhteisön jäseniä omassa työssään sekä lisätä yhteisön jäsenten keskinäistä vuoropuhelua. Yhteisenä tavoitteena on kehittää opiskelijoiden ja henkilöstön liikuntamahdollisuuksia suomalaisessa korkeakouluyhteisössä.

Korkeakoulujen liikuntatoimien verkostolla on vuosittain 2 verkostotapaamista. Vuonna 2018  liikuntatoimien verkoston kevättapaaminen järjestettiin toukokuussa pääkaupunkiseudulla.  Syksyllä kokoonnutaan puolestaan Hämeenlinnaan 21.-22.11.2018.

DSC_0853Verkostoa OLL:n toiminnassa edustaa liikuntatoimien valiokunta, joka valitaan kahden vuoden välein vuosikokouksessa. Valiokunta valmistelee verkostotapaamiset yhdessä OLL:n toimiston kanssa. Valiokunnan puheenjohtaja edustaa korkeakoulujen liikuntatoimia OLL:n hallituksessa. Vuonna 2018 valiokunnan puheenjohtajana toimii  Hanna Savander Jyväskylän korkeakoululiikunnasta. Vuonna 2018 korkeakoulujen valiokunnan jäseniä ovat Esko Tirkkonen Tampereen UnipoliSportista, Maija Rihko Turun CampusSportista, Janne Pakarinen pääkaupunkiseudun UniSportilta, Jarkko Tuominen LAMK Sportsista, Lotta Vuorela Zone liikuntapalveluista ja Sirpa Risto Kuopion Sykettä -korkeakoululiikunnasta.

Toinen verkoston toiminnan kulmakivi on korkeakoululiikunnan tietopankki, jonka tarkoituksena on levittää hyödyllistä tietoa ja hyväksi todettuja käytäntöjä valtakunnallisesti korkeakoulujen liikuntatoimien käyttöön. Linkki tietopankkiin tässä, jonka kautta voit myös tarvittaessa pyytää tietopankin käyttöoikeutta.

Korkeakoulujen liikuntatoimilla on lisäksi sähköpostilista, jonka kautta jaetaan tietoa korkeakoululiikunnan ajankohtaisista asioista. Korkeakoulujen liikuntatoimien verkostoa ja sähköpostilistaa koordinoi OLL:n korkeakoululiikunnan asiantuntija, joten halutessasi liittyä listoille, ota yhteyttä häneen (anniliina.ikonen(a)oll.fi)!

Korkeakoulujen liikuntatoimien on mahdollista liittyä Opiskelijoiden Liikuntaliiton yhteistoimintajäseniksi. Lue lisää yhteistoimintajäsenyydestä täältä.

Korkeakoulujen liikuntatoimien Euroopan kattojärjestönä toimii European Network of Academic Sports Services (ENAS), joka kokoaa vuosittaisiin konferensseihinsa liikuntatyöntekijöitä ympäri Eurooppaa. Konferensseissa pääsee jakamaan kokemuksia ja oppimaan uutta hyvin erilaisissa toimintaympäristöissä toimivilta liikuttajilta. Lataa tästä ENAS:n esite!

Pohjoismaissa korkeakoulujen liikuntatoimia edustaa Nordic Network for Universitysports (NNU).