Liikunnan sektoritapaamiset

Sinä, ylioppilas- tai opiskelijakuntasi hallituksen liikunta-asioista vastaava jäsen! Onko agendallasi tänä vuonna kenties liikuntatapahtumien organisointia, korkeakoulusi liikuntapalvelujen kehittämistä tai johdon vakuuttamista liikunnan tärkeydestä? Oli vuoden tavoitteesi pieni tai suuri, OLL tukee ja auttaa sinua niiden saavuttamisessa!

OLL järjestää vuosittain kaksi liikunnan sektoritapaamista juuri sinua varten. Tapaaminen tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tavata liikuntavastaavia ylioppilas- ja opiskelijakunnista ympäri Suomen. Pääset vaihtamaan kuulumisia ja parhaita käytäntöjä samojen haasteiden kanssa painivien opiskelija-aktiivien kanssa sekä kuulemaan mielenkiintoisia asiantuntijapuheenvuoroja korkeakoululiikunnan teemoista kaksipäiväisen tapaamisen aikana.

Vuoden 2019 ensimmäinen liikunnan sektoritapaaminen järjestetään Helsingissä 12.-13.2. Ilmoittautuminen on nyt käynnissä, joten varmista paikkasi viimeistään 28.1.2019 täällä!

Vuoden ensimmäisen sektoritapaamisen ohjelma:

 

Tiistai, Tisdag 12.2.2019

10:00 Mikä OLL on?/Vad är OLL?
11:30 Lounas/Lunch
12.30 Vaalipaneeli ja -tempaus/Valpanel och tilltag
15.30 Majoittautuminen/Inhysning Hotel Arthur
17:00 Liikunta/Motion
19:00 Ruokailu/Mat

Keskiviikko, Onsdag 13.2.2019

Aamiainen/Frukost

10:00 Yhdenvertaisuus ja esteettömyys -koulutus/Likaberättigande och tillgänglighet
12:00 Lounas/Lunch
13:00 Lobbaaminen korkeakoulujen näkökulmasta/Lobbying i högskolan
15:00 Kahvi/Kaffe
15:20 Huolet, murheet jne.
16:30 Lopetus/Avslutning

OLL pidättää oikeuden ohjelman muutoksiin.
Tarvitset mukaan säänmukaisen liikuntavaatetuksen.
Liikunnan sektoritapaamiseen kutsutaan ylioppilas- ja opiskelijakuntien liikuntavastaavat.
Tapaamisessa syvennytään korkeakoululiikunnan ajankohtaisiin teemoihin.

OLL förbehåller sig rätten att göra ändringar. Du behöver idrottkläder på utomhussport. Vi bjuder in idrottsansvariga vid student- och studerandekårerna till en sektorträff inom motion och idrott.
Under träffen fördjupar vi oss i aktuella teman i högskoleidrotten

 

Sektoritapaamisen hinta:
50 euroa/henkilö sisältäen majoituksen kolmen tai neljän hengen huoneissa Hotelli Arthur
(Vuorikatu 19), ruoat, ohjelman, liikunnan ja saunaosuuden. Hinta ei muutu, vaikka osallistuja ei
tarvitsisi esim. majoitusta. Sektoritapaamiset laskutetaan vuoden lopussa.

Pris för sektormötet :
50 euro per person inklusive logi i tre eller fyra personers rum i Hotel Arthur (Vuorikatu 19), måltider,
program, motion och bastu. Samma pris
även om deltagaren inte behöver t.ex. logi. Sektorträffarna faktureras i slutet av året.

 

HUOM!

Liikuntatuutorointipäivä ja sektoritapaaminen järjestetään tänä vuonna peräkkäisinä päivinä, jotta samalla reissulla on mahdollista osallistua molempiin. Liikuntatuutorointipäivä järjestetään edellisenä päivänä ma 11.2.2019. Lue lisää täältä!

 

Matkakulujen korvaaminen

OLL korvaa jäsenjärjestöjensä sekä niiden jäsenjärjestön edustajien matkakulut
koulutuksiin matkustusohjesäännön mukaan. Matkakorvausanomus tulee toimittaa
OLL:oon viimeistään kuukauden sisällä tapahtumasta. Myöhästyneitä tai
puutteellisia hakemuksia ei käsitellä. OLL korvaa jäsenjärjestöjensä edustajien
matkakulut (sektoritapaamisiin) koulutustoiminnan matkakorvaussäännön mukaisesti:
”Matkakorvaus myönnetään halvimman kulkuvälineen mukaisesti (useimmiten VR II:n
opiskelijahintojen mukaan) siten, että omavastuun ylittävältä osalta (omavastuu 20 euroa) korvataan
100 %, taksikuluja ei korvata. Matkakulut korvataan maksimissaan kolmelle jäsenjärjestön
edustajalle/tapaaminen. Mikäli tapahtumaan on lähdetty (päiviä tai lyhintä käytettävää aikaa)
aikaisemmin ja estytään osallistumasta itse tapahtumaan, OLL ei korvaa matkasta aiheutuneita
kuluja.”

 

Reseersättningar

Studerandenas Idrottsförbund (OLL) ersätter sina medlemsorganisationer och medlemsorganisationernas
representanter för resekostnader till utbildningar enligt resereglementet. Ansökan om reseersättning måste
lämnas in till OLL inom en månad efter evenemanget. Vi behandlar inte försenade eller bristfälliga
ansökningar. OLL ersätter sina medlemsorganisationers representanter för resekostnader (till
sektorträffarna) enligt reglerna för reseersättning för utbildningsverksamhet:
”Reseersättning betalas för en resa med det billigaste möjliga fordonet (oftast enligt VR II:s studentpriser) så
att ersättning för den del som överstiger en självriskandel är 100 % (självriskandelen är 20 euro). Taxiresor
ersätts inte.
Reseersättning betalas för maximalt tre medlemsorganisationers representanter per sektorträff. Om
deltagaren har rest till evenemanget tidigare (med tanke på dagar eller den kortaste möjliga tiden) och är
förhindrad att delta i själva evenemanget, betalar OLL inte resekostnader.”

 

Lämpimästi tervetuloa! Välkomna!

Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry/ Studerandenas Idrottsförbund rf

Markku Rantahalvari markku.rantahalvari@oll.fi  +358 44 7800 217
Koulutus- ja tapahtumakoordinaattori/Koordinator, utbildning och evenemang

ILMOITTAUTUMINEN ma 28.1.2019 MENNESSÄ/ ANMÄLNING UPPHÖR måndag 28.1.2019

Syksyn 2014 sektoritapaamisesta
Syksyn 2014 sektoritapaamisesta