Miten opiskelija- tai ylioppilaskuntasi voi liittyä OLL:n jäseneksi?

 

  • Tee päätös OLL:on liittymisestä. Mikäli opiskelija- tai ylioppilaskuntanne säännöissä ei muuta ole mainittu, on päätös hallituksen tehtävissä. Useissa säännöissä kuitenkin järjestöjäsenyyksistä päättää edustajisto.
  • Toimita OLL:lle sähköpostilla tai postitse virallinen dokumentti, josta löytyy liittymispäätös ja tarvittavat allekirjoitukset sääntöjenne mukaisilta nimenkirjoittajilta.
  • Jos haluat tarkempaa tietoa edustajiston/hallituksen päätöksen tueksi, ole yhteydessä meihin. Voimme myös tulla kertomaan tarkemmin jäsenyyteen liittyvistä asianhaaroista hallituksellenne/edustajistollenne.

 

Miksi kaikkien opiskelija- ja ylioppilaskuntien kannattaa liittyä OLL:n jäseneksi?

 

  • Mahdollisuus vaikuttaa liiton toimintaan ja siten korkeakoululiikunnan olosuhteisiin vuosittain liittokokouksessa. Liittokokouksessa päätetään muun muassa ensi vuoden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta sekä OLL:n hallituksesta.
  • Valtakunnallisen edunvalvonnan ohella tuemme jäseniämme myös paikallisissa edunvalvonnan haasteissa. Tällä hetkellä OLL auttaa muun muassa Vaasan yliopiston ja Satakunnan liikuntahankkeissa.
  • OLL:n jäsenyys on opiskelija- ja ylioppilaskunnalle edullinen panostus suhteessa jäsenyydestä saatuihin hyötyihin: jäsenmaksumme on 50 senttiä per jäsenyhteisön jäsen.
  • Mitä useampi opiskelija- ja ylioppilaskunta on OLL:n jäsen, sitä paremman kokonaiskuvan saamme opiskelija- ja korkeakoululiikunnan tilanteesta Suomessa. Kattava jäsenedustus takaa myös sen että alueellinen vaikuttavuutemme on mahdollisimman monipuolista ja eri tarpeita palvelevaa. Samalla liiton painoarvo edunvalvojana säilyy: mitä useamman opiskelija- ja ylioppilaskunnan suulla OLL voi puhua, sitä vaikuttavampaa edunvalvontaa me voimme harjoittaa.
  • Edunvalvonnan lisäksi liitto tarjoaa jäsenilleen kattavat jäsenpalvelut ja -edut , joita pyrimme myös jatkuvasti kehittämään. Jäsenpalveluista ja -eduista mainittakoon Opiskelijoiden SM-kisat eli OSM-kisat; koulutusta ja verkostoitumista tarjoavat sektoritapaamiset hallitusten liikuntavastaaville; liikuntatuutorointi-koulutukset; tapaturmavakuutukset jäsenyhteisöjen järjestämissä lajikokeiluissa ja kilpailuissa; musiikintoisto-oikeus jäsenjärjestöjen järjestämässä liikunta- ja urheilutoiminnassa sekä pienimuotoisissa oheistapahtumissa (ks. tarkempi kuvaus  liiton nettisivuilta); ja tuntuvat alennukset urheilu- ja vapaa-ajan vaatevalmistaja Macronin tuotteista.