Liikkuva koulu -ohjelman arviointi: liikunnan tuotantokykyä lisätty

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteutti tammi-maaliskuussa Liikkuva koulu -ohjelman nykyisen kärkihankekauden ulkoisen arvioinnin. Arvioinnissa on kaksi päätulosta:

1) Etenkin alakoulujen liikunnan lisäämisen kapasiteettia eli suurinta mahdollista tuotantokykyä on kasvatettu merkittävästi

2) kapasiteetin kasvamista ei ole kuitenkaan vielä pystytty realisoimaan merkittävästi reippaana liikuntana.

Karvin arvioinnin mukaan reippaan liikunnan lisääminen edellyttäisi, että ohjelmassa mukana olevat koulut ja oppilaitokset toteuttaisivat yhteisesti sovittuja toimenpiteitä nykyistä laajemmin ja systemaattisemmin.

Lue koko arviointi täältä: http://www.liikuntaneuvosto.fi/files/658/Liikkuva_koulu_-arviointi_2019_nettiversio.pdf

Ja lue täältä Valtion liikuntaneuvoston tiedote asiasta: http://www.liikuntaneuvosto.fi/julkaisut/valtion_liikuntaneuvoston_julkaisusarja/liikkuva_koulu_vahvistanut_koulujen_edellytyksia_liikkumisen_lisaamisessa.939.news

Liikkuva koulu -ohjelman arvioinnin julkistamistilaisuudessa 25.4. ohjelmajohtaja Antti Blom kommentoi arviointia