Opiskelijoiden Liikuntaliitto tekee edunvalvonta- ja vaikuttamistyötä yhteistyössä koulutus-, liikunta-, terveys- ja nuorisoalan toimijoiden ja järjestöjen kanssa. Liikuntapolitiikan ja -edunvalvonnan tavoitteena on opiskelijoiden hyvinvointi ja korkeakoululiikunnan leviäminen kaikkiin Suomen korkeakouluihin. OLL:n vision mukaan vähintään 50% korkeakouluopiskelijoista liikkuu terveytensä kannalta riittävästi vuoteen 2020 mennessä (nyt noin 30%).

Korkeakoulut ovat koulutusjärjestelmämme ainoa osa, jossa liikunnalla ja liikuntapalveluilla ei ole virallista asemaa. Opiskelijoiden liikuntamahdollisuudet eroavat toisistaan huomattavasti eri korkeakouluissa, niin ammattikorkeakouluissa kuin yliopistoissa.

Liikuntapolitiikkaosiosta löytyy tietoa niin paikalliseen kuin valtakunnalliseen vaikuttamiseen liittyvistä teemoista.

2010-10-11 Atalpan laajennus
Kovan paikallisen ja valtakunnallisen edunvalvontayhteisväännön tuloksena Tampereen yliopiston liikuntatalo laajentui 2011. Nykyään Atalpa toimii Tampereen korkeakoulujen yhteisen UnipoliSportin yhtenä liikuntapalvelupisteenä.