KORKEAKOULULIIKUNNAN SUOSITUKSET 2018

Korkeakoululiikunnan suositukset 2018 – Korkeakoululiikunnan päivitetyt suositukset & muita korkeakoululiikunnan ajankohtaisia asioita on Opiskelijoiden Liikuntaliiton ja Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen yhteistyönä julkaisema tutkimus. Se julkaistaan OLL-sarjan 9. osana.

Edelliset korkeakoululiikunnan suositukset julkaistiin vuonna 2011, joten ne kaipasivat jo päivitystä. Päivitetyissä suosituksissa on huomioitu nyt myös päivittäisen istumisen vähentäminen ja koko korkeakouluympäristön mahdollisuudet fyysisen aktiivisuuden lisäämisessä.

Korkeakoululiikunnan suositukset 2018 -julkaisun verkkoversioon pääset tästä: Korkeakoululiikunnan suositukset 2018

Tiivistelmäsivu itse suosituksista löytyy täältä: Korkeakoululiikunnan suositukset 2018: tiivistelmä

Tutkimusta voi tilata OLL:n toimistolta (ida.bolander@oll,fi).

Materiaalia suositusten julkaisutilaisuudesta Helsingin Tiedekulmassa:

Seminaarin ohjelma ja tervetulosanat

Visio ja suositukset (Jussi Ansala)

Tieteellinen perusta suosituksille (Juhani Saari)

 

KORKEAKOULULIIKUNNAN BAROMETRI 2013

Korkeakoululiikunnan barometri 2013 – Korkeakoululiikunnan suositusten toteutuminen ja opiskelijoiden liikunta-aktiivisuus on Opiskelijoiden Liikuntaliiton ja Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen yhteistyö, joka julkaistaan OLL-sarjan 8. osana. Korkeakoululiikunnan barometrissa on ensimmäistä kertaa arvioitu laajasti korkeakoululiikunnan suositusten toteutumista niin korkeakoulujen kuin myös valtionhallinnon osalta. Lisäksi barometrissa tarkastellaan mm. korkeakouluopiskelijoiden liikuntasuhdetta sekä päivittäisen istumisen määrää.

Täältä Korkeakoululiikunta barometri 2013 -julkaisun verkkoversioon:

korkeakoululiikunnan_barometri_2013

 

Korkeakoululiikunnan suositusten rakentaminen (2010-2011)

Hyvä korkeakoululiikunta –suositukset (2011) ovat OLL:n edunvalvontatyön pohja. Suositukset laati vuoden 2010 aikana työryhmä, joka koostui Ammattikorkeakoulujen rehtorien neuvosto ARENE ry:n, Suomen yliopistot UNIFI ry:n, opiskelijoiden, korkeakoulujen liikuntatoimien, liikunta- ja terveystieteiden sekä opiskeluterveydenhuollon edustajista. Työryhmän hallinnoinnista ja asioiden valmistelusta vastasi OLL, minkä lisäksi Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö tutkijat osallistuivat työryhmän työn tukemiseen.

Korkeakoululiikunnan suositukset sisältyvät kahdeksasta komponentista, jotka määrittävät, millaiset ovat toimivat korkeakoululiikunnan palvelut ja miten ne toteutetaan. Työryhmä laati myös ohjeet suositusten toteutumisen arvioinnille ja seurannalle.

Lue työryhmän loppuraportti, Hyvä korkeakoululiikunta –suositukset (2011) (vain suomeksi): Hyvä korkeakoululiikunta -suositukset

 

”Pitäs liikkua enemmän”  kvalitatiivinen esitutkimus vähän liikkuvien korkeakouluopiskelijoiden suhteesta liikuntaan (2016)
Ahaa! Tutkimuspalvelu, Anne Leppänen.

Lue tutkimusraportin tiivistelmä.