Opiskelijoiden Liikuntaliitto on asettanut valtakunnalliset tavoitteet vuoden 2017 kuntavaaleihin.

Ne ovat nämä: LIsää liikuntaa_nettiin

  1. Liikunta viralliseksi osaksi ennaltaehkäisevää terveystyötä
  2. Opiskelijat mukaan keskeiseen liikuntaa koskevaan päätöksentekoon. Terveyttä ja hyvinvointia edistävä liikunta osaksi kuntastrategiaa ja kunnille toimenpidesuunnitelmat liikunnan edistämisen toteuttamiseksi
  3. Laatu edellä kävelyn ja pyöräilyn suunnittelussa

Näiden tavoitteiden avulla OLL haluaa edistää monipuolisesti niin koko kansan kuin kaikkien opiskelijoiden hyvinvointia usealla eri tasolla.

Tärkeimpänä tavoitteena on saada tunnustusta liikunnan roolille terveystyössä. Liikunnalla on merkittävä rooli useiden sairauksien ennaltaehkäisyssä ja työurien pidentämisessä. Liian vähäinen liikunta aiheuttaa tutkimusten mukaan 2 miljardin euron vuosittaiset kustannukset Suomessa. Nykyistä tiiviimpi yhteistyö liikuntapalveluiden ja terveydenhuollon kanssa mahdollistaa varhaisemman puuttumisen liian vähäiseen liikuntaan tai siitä johtuvien terveyshaittojen hoitamiseen ja ennaltaehkäisemiseen.

  • OLL on ollut mukana luomassa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) kanssa liikunnan mini-interventio -mallia eli liikunnan puheeksi ottoa terveydenhuollon vastaanottotoiminnassa. Tätä mallia tulisi kehittää ja levittää muillekin terveydenhuoltoa järjestäville tahoille.

Toisen tavoitteen taustalla on lakisäädös, jonka mukaan kunnan velvollisuus on huolehtia kuntalaisten hyvinvoinnista ja järjestää terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa kunnan asukkaille huomioiden eri kohderyhmät. Mikäli opiskelijoiden halutaan sitoutuvan opiskelukaupunkiin tulee kaupungin sitoutua myös opiskelijoihin. Tämä edistyy parhaiten ottamalla opiskelijat mukaan liikuntaa koskevaan päätöksentekoon.

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen on keskittynyt suomessa infrastruktuurin rakentamiseen – Suomi on valtavasti jäljessä laadun kehittämisessä, kun verrataan Euroopan kärkimaihin. Pyöräilyn ja kävelyn osalta tulee panostaa enemmän paikalliseen markkinointiin, kevyen liikenteen kulttuurin rakentamiseen sekä pyöräilypalveluiden kehittämiseen ja monipuolistamiseen.