Lausunnot ja kannanotot 2019

21.11.2019 OLL:n liittokokous: Liikkumattomuuteen on löydettävä ratkaisu!

22.10.2019 OLL: Panostuksia korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointiin on tehtävä nyt – Liikkuva opiskelu -ohjelma aidosti korkeakouluihin!

13.9.2019 Yhteiskannanotto: Liikkuva koulu -ohjelman laajentamiseen investoitava budjettiriihessä!

13.5.2019 OLL:n lausunto Rakennustietosäätiölle (RTS) Päiväkoti ja perusopetus. Turvallisuuden suunnittelu. RT-ohjekorttiehdotus

5.4.2019 OLL:n lausunto Rakennustietosäätiölle (RTS) Päiväkodin ja perusopetuksen tilat. Ulkotilojen suunnittelu. RT-ohjekorttiehdotus

25.3.2019 Avoin kirje Jääkiekkoliitolle

15.3.2019 OLL: Liikuntapoliittinen selonteko otettava käyttöön tulevalla hallituskaudella

22.1.2019  OLL:n lausunto Eduskunnan Sivistysvaliokunnalle Liikuntapoliittisesta selonteosta

 

Lausunnot ja kannanotot 2018

21.11.2018 OLL:n lausunto Rakennustietosäätiölle (RTS) Perusopetuksen tilat. Tilaajan ohje -RT-ohjekorttiehdotus

21.11.2018 OLL:n lausunto Rakennustietosäätiölle (RTS) Perusopetuksen tilat. Suunnittelun lähtökohdat -RT-ohjekorttiehdotus

21.11.2018 OLL:n lausunto Rakennustietosäätiölle (RTS) Perusopetuksen tilat. Tilasuunnittelu -RT-ohjekorttiehdotus

21.11.2018 OLL:n lausunto Rakennustietosäätiölle (RTS) Perusopetuksen tilat. Sisustussuunnittelu -RT-ohjekorttiehdotus

9.11.2018 Liittokokouskannanotto: #metoo, #sportstoo, mitä näitä nyt on – häirintää liikunnassa ja urheilussa on puututtava!

24.10.2018 OLL:n lausunto Eduskunnan Sivistysvaliokunnalle opiskeluterveydenhuollosta

3.9.2018 OLL: Korkeakouluopiskelijat välttämätöntä hyväksyä mukaan Liikkuva opiskelu -ohjelmaan!

6.6.2018 OLL: Yhdenvertainen terveydenhuolto tarvitsee rinnalleen yhdenvertaiset liikuntapalvelut

18.5.2018 OLL:n lausunto hallituksen esityksestä laiksi korkeakouluopiskelijoiden  terveydenhuollosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

20.3.2018 OLL mukana vaatimassa translain uudistamista

1.3.2018 OLL: Korkeakouluille suositukset istumisen vähentämiseen – opiskelijat istuvat nykyisellään hurjia tuntimääriä

OLL: Högskolorna får rekommendationer för att minska sittandet – studerande sitter enormt mycket i nuläget

OLL: Recommendations for HEIs to reduce sitting – students sit extremely much at present

 

Lausunnot ja kannanotot 2017

10.11.2017 OLL:n liittokokous: Korkeakoululiikunta korkeakoulujen lakisääteiseksi tehtäväksi!

10.11.2017  Studerandenas Idrottsförbunds (OLL) förbundsmöte: Högskoleidrott ska bli högskolornas lagstadgade uppgift!

 

Lausunnot ja kannanotot 2016

12.10.2016 OLL:n lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä valtion talousarvioksi vuodelle 2017

22.9.2016 OLL:n lausunto liikuntaa edistävien järjestöjen tulosperusteiden uudistamisesta

20.9.2016 OLL & Olympiakomitea: Korkeakouluilla on tärkeä rooli liikunnan edistämisessä ja huippu-urheilijoiden opiskeluedellytysten mahdollistajana

16.5.2016 OLL ja SAMOK: Digitaaliset oppimisympäristöt on toiminnallistettava

4.4.2016 Opiskelijajärjestöjen terveiset kehysriiheen: pelastakaa koulutus!

22.1.2016 OLL: Uimahallit ovat kaikille

 

Lausunnot ja kannanotot 2015

16.12.2015 KOMMENTTI: OLL iloinen MAMKin ja TAMKin liikuntainvestoinneista

13.11.2015 Opiskelijoiden Liikuntaliiton liittokokous: Koulutusleikkaukset murentavat hyvinvointia / Studerandenas Idrottsförbunds förbundsmöte: Nedkärningarna i utbildningen smular sönder välfärden

4.9.2015 OLL: Liikkuva koulu -ohjelman kokeilut välttämätöntä ulottaa myös korkea-asteelle

15.7.2015 Mistä näitä rikkaita opiskelijoita oikein tulee?

24.6.2015 OLL yhdessä 32 järjestön kanssa vaatii hallitukselta toimia transihmisten itsemääräämisoikeuden puolesta

4.5.2015 OLL:n vastaukset Nuorten tulevaisuusneuvottelujen kysymyksiin

16.4.2015 OLL ja poliittiset opiskelijajärjestöt: Miljoonien säästöt liikkumattomuuteen puuttumalla

9.4.2015 OLL:n lausunto valtioneuvoston asetukseen liikunnan edistämisestä

13.4.2015 Puolueilla laaja tahto: Korkeakoululiikunnan asemaa vahvistetaan

16.3.2015 KLL, OLL, SAKU & SLL: Liikkuvasta koulusta kohti liikkuvaa koulutusjärjestelmää

27.2.2015 OLL & Valo: Kipinä liikunnan harrastamiseen syntyy onnistumisen kokemuksista

9.1.2015 OLL: Eduskuntavaaliehdokkaat, kestääkö yhteiskuntamme liikkumattomuuden taakan?

 

Lausunnot ja kannanotot 2014

25.11.2014 OLL ja TUL: Suomalaisessa rahapelimallissa häviäjätkin voittavat

3.10.2014 OLL ja LUNK: Ei pakkokilpailua! Nuorten ääni kuuluviin urheiluseuroissa

1.10.2014 OLL ja SEUL: E-urheilu tunnustettava oikeana urheiluna!

12.9.2014 OLL: Lapsia ei liikuta sukupuoli, vaan innostus yhdessä tekemiseen

28.8.2014 OLL ja Syömishäiriöliitto: Irti lihavuuden stigmasta!

19.8.2014 Sitoutumattomat opiskelija­- ja nuorisojärjestöt: Eläkejärjestelmän on joustettava työkyvyn mukaan!

26.6.2014 SYL, SAMOK ja OLL: Muistakaa opiskelijat SOTE-uudistuksessa

18.6.2014 OLL: Minne unohtui miesurheilu? / OLL: Var blev herridrotten?

13.5.2014 OLLn lausunto hallituksen esityksestä uudeksi liikuntalaiksi

10.5.2014 Liiku terveemmäksi -julkilausuma: Fyysisen inaktiivisuuden vähentämiseen kiinnitettävä huomiota

24.4.2014 OLL: Nuorten opiskelu- ja työkyky pöydälle eläkekeskustelussa!

27.3.2014 OLL haastaa lajiliitot ja opiskelijaurheiluseurat taisteluun homofobiaa vastaan

6.2.2014 OLL ja SETA: Ihmisoikeudet huomioon urheilutapahtumia myönnettäessä / Союз Физкультуры Студентов и СЕТА

 

Lausunnot ja kannanotot 2013

18.11.2013 OLL:n liittokokous: Valon otettava vastuu liikunnan edistämisestä

18.10.2013 OLL:n lausunto liikuntalain uudistamisesta

9.10.2013 AYY, OLL ja VALO: seis istumiselle korkeakouluissa

8.10.2013 OLL: Ammattikorkeakoulujen toimilupahakemusten liikuntaosiot arvioitava huolellisesti

7.6.2013 OLL:n lausunto Terveyttä edistävän liikunnan strategiasta ja toimenpidesuunnitelmasta

9.3.2013 OLL:n lausunto ammattikorkeakoulu-uudistuksesta

19.2.2013 OLL on tyytyväinen ammattikorkeakoululakiin

15.2.2013 OLL: Opiskelijat liikkeelle korkeakoululiikunnalla

12.2.2013 OLL:n lausunto yliopistolakiuudistuksen vaikutuksista

 

Lausunnot ja kannanotot 2012

19.12.2012 OLL:n lausunto Rakennustietosäätiön sisäliikuntatiloja koskevaan ohjeistukseen

16.11.2012 OLL:n liittokokous vaatii: Valtion on panostettava opiskelijoiden liikuntaan

6.11.2012 OLL: Liikuntahallinnon edistettävä liikunnan tasa-arvoa

26.10.2012 Lausunto ammattikorkeakoululaista

2.10.2012 OLL: Liikunta kirjattava viimein korkeakoululakeihin

19.9. 2012 Opiskelijajärjestöt: Kuntavaalit eivät saa jättää nuoriakaan kylmäksi!

13.4.2012 OLL: Pyöräily ei ole extreme-laji

22.3.2012 Lausunto SLU-yhteisön yhteisistä valinnoista vuosille 2012-2014

26.1.2012 Lausunto Korkeakoululaitoksen yhteisistä tavoitteista sopimuskaudelle 2013-2016

 

Lausunnot ja kannanotot 2011

4.11.2011 OLL:n liittokokous: Elämänkaarimalli liikuttamisen lähtökohdaksi

20.10.2011 Lausunto koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta 2011-2016

14.10.2011 Lausunto ammattikorkeakoululaitoksen uudistamisen suuntaviivoista

13.10.2011 Lausunto luonnoksesta lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaksi 2012-2015

29.9.2011 Nuorten ennenaikaiseen eläköitymiseen puututtava

27.9.2011 Lausunto kävely- ja pyöräilyn valtakunnallisesta toimenpidesuunnitelmasta 2020

20.6.2011 Lausunto valtion liikuntapoliittisten toimenpiteiden vaikutusten arvioinnista

24.3.2011 OLL mukana Setan ja opiskelija- ja nuorisojärjestöjen yhteiskannaotossa

25.2.2012 OLL vaatii panostuksia korkeakoululiikuntaan

10.2.2011 Lausunto Euroopan komission tiedonannosta urheilun eurooppalaisen ulottuvuuden kehittämisestä