LIIKKUVA KORKEAKOULU 2020-2022 -toiminta 

KOKO KORKEAKOULUYHTEISÖ EDISTÄMÄÄN ARKIAKTIIVISUUTTA

Liikkuva koulu -ohjelmakokonaisuus on menestyksekkäästi pyyhkäissyt alempien koulutusasteiden yli. Koko kouluyhteisön toimintatapoja ja fyysistä ympäristöä on muokattu sellaiseksi, että sekä varsinainen “hikiliikunnan” harrastaminen että matalan kynnyksen huomaamaton arjen liike on helpompaa. Kovakaan vapaa-ajan treenaaminen kun ei kompensoi päivän aikana karttununeita istumistunteja. Opiskelijoilla niitä kertyy keskimäärin yli 10 tuntia päivässä!

OLL vie Liikkuvan koulu -henkistä toimintaa valtakunnallisesti korkeakouluihin tavoitteenaan auttaa koko korkeakouluyhteisöä lisäämään liikettä eri toiminnoissa. 

Lähes jokaisessa korkeakoulussa on jo omat liikuntapalvelut. Niiden kehittämisen ohella  tarvitaan toimia koko korkeakouluyhteisöltä: opettajilta, tilahenkilöstöltä, rehtoreilta, opiskelijoilta ja niin edelleen. Kun korkeakouluyhteisö huomioi  fyysisen aktiivisuuden laaja-alaisesti toiminnassaan, yhteisö edistää parhaimmillaan kaikkien sen jäsenten:

 • Hyvinvointia
 • Yhteisöllisyyttä
 • Opiskelu- ja työkykyä

 

 

Tulevan Liikkuva korkeakoulu -toiminnan kokonaisuus näyttäytyy liitteenä olevassa excel-taulukossa.  Millaisia tavoitteita ja toimenpiteitä te haluaisitte omassa korkeakoulussanne toteuttaa? Tällaisia tavoitteita ja toimenpiteitä nousee luonnollisesti myös taulukon ulkopuolelta. Jos teillä on ideoita, joita ei vielä taulukossa ole, niin kuulemme mieluusti niistä ja täydennämme taulukkoa. 

Taulukon sisällöt perustuvat vuonna 2018 päivitettyihin, valtakunnallisiin Korkeakoululiikunnan suosituksiin. Suositukset antavat yhteiset suuntaviivat hyvän ja toimivan korkeakoululiikunnan järjestämiseksi Suomessa. Korkeakoululiikunnan suositukset löytyvät kokonaisuudessaan pdf-muodossa tämän linkin takaa

 

TUKI KORKEAKOULUILLE 

OLL tukee jäseniään valitsemissaan tavoitteissa ainakin seuraavilla tavoilla:

 • Tietoisuuden herättäminen: arjen liikkumisen merkityksestä korkeakouluissa. 
  • Materiaalit
  • Puheenvuorot
 • Koulutukset
  • Istumisen tauottaminen opetuksessa
  • Istumista tauottavat tilat
 • Tietopankki: Kokoaa yhteen hyvät käytännöt. Tietopankkiin pääset tämän linkin avulla.
 • Digiverkosto: Avoin Slack-kanava Liikkuva korkeakoulu -aiheisiin keskusteluihin.
 • Auttava puhelin/mail:
  • Kysy asiantuntijoiltamme Liikkuvasta korkeakoulusta 
   • anniliina.ikonen@oll.fi, 044 780 0219
   • jussi.ansala@oll.fi, 044 780 0214
 • Yhteishanke: 5‒10 kiinnostuneen korkeakoulun ja OLL:n välillä.
  • OLL koordinoi liikkuvien korkeakoulujen välistä tiivistä yhteistyötä, jotta voimme oppia toisiltamme ja edistää laadukasta toimintaa jokaisessa mukana olevassa korkeakoulussa.
  • Jokaisella toimijalla on hallinnollisesti oma hankkeensa ja oma rahoituksensa.

 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa korkeakouluja

Liikkuva korkeakoulu -toimintaan on haettavissa rahoitusta OKM:n liikunnallisen elämäntavan erityisavustuksista  (linkki johdattaa pois OLL:n sivuilta) vuodelle 2021.

 • Hakuaika: syksyllä 2020
 • Avustuksella on syytä pyrkiä luomaan korkeakoulun arkeen sellaista pysyvää toimintaa/hyötyä, joka on mahdollista ylläpitää rahoituksen päättymisen jälkeen. 
 • Omarahoitusosuuden on pääsääntöisesti oltava vähintään 20 % hankkeen kokonaisbudjetista.
 • Korkeakoulut ovat aikaisemmin saaneet noin 10 000‒30 000 euron vuosittaisia avustussummia 1‒3 vuoden pituisiin projekteihin. 
 • Rahoitusta on näkemyksemme mukaan paras hakea niin, että hakijana on sekä ylioppilas- tai opiskelijakunta että korkeakoulu. Näin voidaan paremmin taata, että koko yhteisö on sitoutunut yhteiseen kehittämiseen ja vaikuttavuus on suurempaa.
 • Koronavirusepidemian talousvaikutukset saattavat näkyä syksyllä 2020 haettavien liikunnallisen elämäntavan erityisavustusten myöntösummissa. Lisätietoja syksyn 2020 avustuksista annetaan ministeriöstä myöhemmin.

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön avustukset ovat yksi mahdollinen rahoituksen lähde Liikkuva korkeakoulu -toimintaan. Kerroimme sivuillamme aiemmin muista avustusvaihtoehtoista, tutustu niihin täällä.

 

Kysy lisää Liikkuvasta korkeakoulusta:

Anni Liina Ikonen, korkeakoululiikunnan asiantuntija anniliina.ikonen@oll.fi & 044 780 0219

Jussi Ansala, korkeakoululiikunnan erityisasiantuntija jussi.ansala@oll.fi & 044 780 0214