Istumisen vähentäminen sai kansalliset suositukset kesällä 2015

Suomalaisten istuva elämäntyyli sekä lisääntynyt tutkimusnäyttö siitä, että liiallinen päivittäinen istuminen on itsenäinen terveyshaitta, jota ei voi kokonaan kompensoida suositusten mukaisella liikunnallakaan, oli keskeinen tausta kansallisten, istumisen vähentämiseen tähtäävien suositusten rakentamiselle.

Pesola_Ennen
Istumisen terveyshaittoja koskevan luennon alussa
Pesola_Jälkeen
Luennon keskivaiheilla. Aihe vaikuttaa käyttäytymiseen

 

 

 

 

 

 

 

 

Istumissuosituksissa huomioidaan myös opiskelijat ja opiskeluympäristöjen vaikutus päivittäiseen istumiseen:

Opiskelija ja työikäinen – muuta arkeasi rutiini kerrallaan niin, että vähennät istumista ja pidät taukoja pitkissä istumisissa. tunnista omat tapasi mittaamalla aktiivisuuttasi tai askeleitasi. aloita muutos asioista, jotka toistuvat arjessasi usein. […] Kaikki fyysinen aktiivisuus on hyvästä. löydä itsellesi mieluisat tavat lisätä liikettä niin opiskelussa, työssä kuin vapaa-ajallakin. Jatka muutoksen tekemistä sitkeästi, sillä uudet tavat muuttuvat tottumuksiksi muutamissa viikoissa tai kuukausissa. […] Muista kohtuus kaikessa. Raskaissa töissä lepohetki istuen, tai hetki jopa makuulla voi olla paikallaan.
 Oppilaitokset ja opiskeluympäristöt – opiskelu- ja työvireys paranevat, kun istuminen vähenee ja pitää taukoja ja vaihtelee asentoa pitkään yhtäjaksoisesti istuttaessa. Usein muutokset työskentelyasennoissa lisäävät myös työn tuottavuutta. […] Laatikaa opiskelu- ja työyhteisölle yhdessä eri toimijoiden (työpaikoilla johtotaso, esimiehet, luottamusmiehet, henkilöstöhallinto, työterveys- ja työturvallisuushenkilöstö) kanssa pelisäännöt istumisen vähentämiseksi ja istumisjaksojen tauottamiseksi. Miettikää työpaikan kokouskäytäntöjä ja oppilaitoksissa opetustilaisuuksia niin, että niissä istuminen vähentyisi ja että pitkiä istumisjaksoja voitaisiin lyhentää.

Lue istumissuosituksista tarkemmin täältä.

Paljonko korkeakouluopiskelijat sitten istuvat?

Korkeakoululiikunnan barometri (2013) -tutkimuksessa selvitettiin ensimmäistä kertaa korkeakouluopiskelijoiden istumisen määrää. Selvityksen mukaan mediaanikorkeakouluopiskelijalle kertyy päivittäistä istumista 9-10 tuntia, mikä on noin tunnin enemmän kuin aikuisväestössä yleisesti. Lue lisää perustietoja korkeakouluopiskelijoiden istumisesta.

Istumisen lyhyt historiaa OLL:ssa

OLL koordinoi Liiku terveemmäksi -vuotta 2014. Liiku terveemmäksi, eli Move for Health, on maailman terveysjärjestö WHO:n lanseeraama kansainvälinen hanke, jonka tavoitteena on edistää liikuntaa osana terveellisiä elintapoja. WHO on haastanut kaikki maailman maat toimenpiteisiin, joilla kansalaiset saadaan liikkumaan oman terveytensä kannalta riittävästi. Liiku terveemmäksi -päivä vietetään kansainvälisesti 10.5. 3_3_liiku_300x190

Vuoden aikana nostettiin esiin arjen aktiivisuutta ja pyrittiin löytämään keinoja, joilla opiskelijat voivat vähentää istumista arjessaan. Lue  10 faktaa istumisesta ja mieti, miten voisit lisätä aktiivisuutta ja vähentää istumista pienillä teoilla omassa arjessasi!

Päivittäisen istumisen vähentämiseen tähtäävä työ jatkuu siis edelleen, ja myös asiaan liittyviä linkkilistoja päivitetään säännöllisesti. Lue myös Esiseisoja -blogaus.