Mikä ihmeen liikuntatuutorointi?

Liikuntatuutoroinnin tarkoituksena on kouluttaa korkeakouluympäristöön liikunnan vertaistuutoreita.   Liikuntatuutorit tutustuttavat opiskelijat korkeakoulun liikuntapalveluihin ja järjestävät tuutoriryhmälleen matalan kynnyksen liikuntaa, kuten lajikokeiluja. He tukevat toiminnallaan korkeakoulujen liikuntakulttuuria ja yhteisöllisyyttä.

Liikuntatuutoroinnin tavoitteena on saavuttaa myös terveytensä kannalta riittämättömästi liikkuvia opiskelijoita myönteisessä ilmapiirissä toiminnallisin ja kannustavin keinoin. Toimintamallin avulla luodaan korkeakouluihin uudenlaista liikuntakulttuuria, jonka avulla terveytensä kannalta riittämättömästi liikkuvat saavat myönteisiä kokemuksia liikkumisesta, mikä kannustaa kokeilemaan muutakin liikuntaa esimerkiksi korkeakouluympäristössä.

Liikuntatuutoreina voivat toimia tavalliset vertaistuutorit tai muut innokkaat opiskelijat. Oleellista on opiskelijan innostus liikuntaan, ei niinkään oma urheilullisuus. Liikuntatuutorit saavat myös koulutusta toimintansa tueksi.

Miten sitä edistetään?

Liikuntatuutorointia toimintamallina on pilotoitu Oulun korkeakoululiikunnassa osana Lähtenyt liikkumaan -hanketta. Hyvin kokemusten myötä toimintamallia on levitetty myös muihin korkeakouluihin osana OLL:n koordinoimaa terveysliikuntahanketta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tuki Opiskelijoiden Liikuntaliiton kolmivuotista (2012-2014) terveyttä edistävän liikunnan hanketta, jonka yhtenä osana oli liikuntatuutoroinnin levittäminen kaikkiin Suomen korkeakouluihin. Hankkeen myötä järjestettiin koulutuksia ja tapaamisia liikuntatuutoroinnista kiinnostuneille ja sitä järjestäville korkeakouluille. Lisäksi tuotettin materiaalia ja työkaluja toiminnan käynnistämisen ja kehittämisen tueksi.

Vaikka hanke on päättynyt, niin järjestämme edelleen maksutonta koulutusta liikuntatuutoroinnista niille korkeakouluille, joilla liikuntatuutortoiminta ei ole vielä käynnissä. Muille järjestämme pyynnöstä maksullista tilauskoulutusta. Tilauskoulutuksen hinta on 150€ / kerta ja se sisältää matkakulut. Järjestämme myös kerran vuodessa liikuntatuutoroinnin järjestäjille valtakunnallisen liikuntatuutorpäivän OLL:n toimistolla Helsingissä. Jos olet kiinnostunut liikuntatuutoroinnin aloittamisesta korkeakoulussasi, tai haluaisit saada OLL:n edustajan kertomaan toiminnasta liikuntatuutorkoulutukseen, niin ole yhteydessä meihin!

Liikuntatuutorointiin liittyvät materiaalit (esimerkiksi liikuntatuutorin opas ja liikuntatuutoroinnin järjestäjän opas) löytyvät  Korkeakoululiikunnan tietopankista. 

OLL:n terveysliikuntahanke 2012-2014

Raportti 2012-2013