Keväällä 2016 OLL on edistänyt jäsenten kautta paikallista liikuntaedunvalvontaa liikunnan edistämissuunnitelmien – tuttavallisemmin LESUjen – avulla. Niiden tarkoitus on nostaa liikunta osaksi jokaisen jäsenjärjestön toimintaa heidän omilla ehdoillaan. Niiden tarkoitus on myös vahvistaa liiton toimiston ja kentän välistä sekä kentän keskinäistä tiedonvaihtoa. LESUja on käyty läpi OLL:n jäsenjärjestöille tarkoitetuissa sektoritapaamisissa kevään mittaan sekä niitä on käsitelty myös verkkopalavereissa.

OLL:n jäsenjärjestöjen edustajat ovat itse saaneet valikoida, mikä heidän liikuntasektorillaan olisi sellainen asia, jota he haluaisivat lähteä paikallisesti kehittämään tänä vuonna. Kehittämiskohteet ovat saattaneet suoraan nousta jäsenistön jo valmiista suunnitelmista tai sitten ne ovat olleet täysin uusia. LESUt ovat jakaantuneet tänä vuonna selkeästi viiteen eri kategoriaan:

  • Liikuntatuutorointi
  • Korkeakoululiikuntapalveluiden kehittäminen
  • Liikuntatapahtumat
  • Toiminnallisuuteen ja aktiivisuuteen kannustavat opiskeluympäristöt
  • Liikuntatilat

Esimerkkejä LESUista:

  • Taukoliikuntaprojekti: Tavoitteena luoda perusteet taukoliikunnan ja seisomatyön lisäämiseksi koko korkeakoululle pilotoimalla taukoliikuntaa yhdellä kampuksella teemaviikkojen ajan. Tavoitteeseen pyritään pääsemään aloittamalla asennemuutos henkilökunnan ja opiskelijoiden keskuudessa.
  • Liikuntatapahtuma: Liikunta-appron järjestäminen syksyn ensimmäisten opintoviikkojen aikana. Tarkoituksena madaltaa kynnystä ja päästä innostavalla tavalla tutustumaan korkeakoululiikuntapalveluihin.  
  • Korkeakoululiikuntapalveluiden kehittäminen: Tarkoituksena lisätä opiskelijoiden tietoisuutta palveluista ja niiden sisällöistä ja saada markkinoinnin kautta lisättyä käyttäjämääriä.

 

 

l-appro_merkit