#METOO -KAMPANJA EI OLE PURRUT VIELÄ URHEILUSSA – KORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN EM-KILPAILUISSA VAKAVAA SEKSUAALISTA VÄKIVALTAA

Suomalaiset naisurheilijat ovat kokeneet jatkuvaa ja vakavaa seksuaalista väkivaltaa Coimbrassa Portugalissa parhaillaan käynnissä olevissa EUSA Games -kisoissa. Kisoja hallinnoiva European University Sports Association (EUSA) puolestaan antaa toiminnaan hiljaisen hyväksyntänsä rikoksille.

 

EUSA Games -kisoissa on tapahtunut vakavaa seksuaalista häirintää sekä raiskauksen yritys. Tekijöinä ovat toimineet yhden maan miesurheilijat ja pääasiallisena kohteena ovat olleet suomalaiset naisurheilijat. Myös maan iäkkäämpi miesvalmentaja on ollut osallisena seksuaalisessa häirinnässä. Häirintä on ollut sekä fyysistä että verbaalista. Tapahtuvat kärjistyivät lopulta yhden suomalaisurheilijan raiskauksen yritykseen. Tapahtumien todistajina ovat toimineet useamman eri maan joukkueet, joista jotkut ovat suomalaisten lisäksi joutuneet häirinnän kohteeksi.

Opiskelijoiden Liikuntaliitto (OLL) on yhdessä kyseisten suomalaisten naisurheilijoiden päättänyt tuoda tapauksen julkisuuteen, sillä kilpailun järjestäjät yhdessä EUSAn kanssa ovat epäonnistuneet pahasti tapauksen hoidossa sekä suomalaisten nuorten naisten suojelemisessa. OLL haluaa tuoda asian julkisuuteen myös siksi, että kokee EUSAn ja kisajärjestäjien pyrkineen lakaisemaan tapauksen täysin maton alle. OLL on toiminut paikan päällä Portugalissa koko tapauksen ajan aktiivisesti suomalaisia naisia puolustaen ja pyrkien saamaan tekijöille riittävät sanktiot tässä valitettavasti epäonnistuen.

Tapahtumat alkoivat heti 13.7. urheilijoiden saavuttua majoitustiloihin jatkuen lähes keskeytyksettä siihen asti, kunnes OLL päätti 19.7 siirtää kyseistä majoitustilaa käyttäneet suomalaiset urheilijat turvaan liiton itse maksamaan hotelliin järjestäjien epäonnistuttua suojelemaan suomalaisurheilijoita. Kisojen tarjoama majoitustila ei ollut turvallinen suomalaisille naisurheilijoille, sillä paikalla olleet Securitaksen vartijat tai kisojen työntekijät ja vapaaehtoiset eivät puuttuneet koko aikana edes vakavaan fyysiseen häirintään, vaikka kohteena ollut nuori nainen huusi tuolloin englanniksi apua vartijalta.

EUSA Games -kisojen virallisena linjana on nollatoleranssi seksuaaliselle häirinnälle. EUSAlla on lisäksi ollut ohjelma urheilussa esiintyvän seksuaalisen häirinnän lopettamiseksi. Tästä huolimatta asiaa käsitelleiden virkailijoiden sekä EUSAn johdon käsitykset seksuaalisesta häirinnästä ovat olleet erittäin konservatiiviset ja kuin suoraan parinkymmenen vuoden takaa. Tapausta on käsitelty ylimalkaisesti sekä valitettavan stereotyyppisten ja vanhoillisten käsitysten kautta.

Kisojen ja EUSAN johto ovat kertoneet OLL:lle, että kyseisessä tapauksessa on sana sanaa vastaan. Tästä syystä tekijät eivät ole saaneet lainkaan rangaistuksia eikä heitä poistettu kisoista. Lisäksi lukuisten silminnäkijöiden tai raiskauksen yrityksen keskeyttäneiden urheilijoiden kertomukset eivät ole riittäneet heille todisteiksi, vaan asiaa käsitelleet tahot ovat vaatineet OLL:lta fyysisiä todisteita, esimerkiksi mustelmia tai DNA-todisteita. Lisäksi he ovat syyttäneet erittäin voimakkaasti uhreiksi joutuneita nuoria naisia esimerkiksi alkoholin käytöstä tai heidän mielestään uhrille sopimattomasta liian ”rauhallisesta” ja ”normaalista” käytöksestä. OLL on keskusteluissa pyrkinyt vastaamaan näihin väitteisiin ja alleviivannut esimerkiksi naisiin kohdistuvan väkivallan erityispiirteitä, viestin kuitenkaan perille menemättä.

Asiaa käsitellyt komitea päätti kokouksessaan 22.7.2018, että mahdolliset tekijöille annettavat sanktiot ilmoitetaan kisojen jälkeen, mutta OLL ei ole kovinkaan toiveikas siitä, että tekijät tulevat koskaan saamaan liiton sanktioksi vaatimia sakkoja tai kilpailukieltoa.

OLL sekä suomalaiset nuoret naisurheilijat ovatkin erittäin järkyttyneitä saamastaan kohtelusta ja siitä, että hienot puheet nollatoleranssista jäivät todellakin vain puheiksi eivätkä muuttuneet missään vaiheessa toiminnaksi. Syylliset jäivät kisojen aikana täysin ilman sanktioita ja itse asiassa jatkoivat seksuaalista häirintää ensimmäisen asiaa käsitelleen kokouksen jälkeen, sillä heidän käskettiin järjestäjän taholta vain ”käyttäytyä kunnolla”. Mitään seurantaa asiassa ei järjestetty, vaan tekijät saivat jatkaa toimintaansa keskeytyksettä.

OLL: n mukaan EUSA lähettää toiminnallaan viestin kaikille opiskelijaurheilijoille, että mikäli kohtaa seksuaalista väkivaltaa, siitä kannattaa olla vaiti. EUSA osoittaa toiminnallaan myös sen, että seksuaaliseen väkivaltaan syyllistyneet tekijät pääsevät ilman rangaistuksia. Tämä antaa samalla hiljaisen hyväksynnän tapahtumille. OLL haluaa myös huomauttaa, että kaikki nämä edellä mainitut rikokset seksuaalinen häirintä mukaan lukien ovat Portugalissa, kuten myös Suomessa, rikoksia.

OLL on erittäin pöyristynyt tapauksesta ja haluaa muistuttaa, että #metoo -kampanjan jälkeisessä maailmassa EUSAn johdon ja kisajärjestäjien tapaa hoitaa seksuaalista häirintää ja jopa raiskauksen yritystä ei voida lainkaan hyväksyä.

“EUSAn ja kansainvälisen urheiluyhteisön tulee osoittaa, että se toteuttaa arvojaan ylhäältä alas eikä vaan vetoa niihin puheissaan. Kisojen on tarkoitus olla mukava paikka nuorille riippumatta sukupuolesta tai mistään muustakaan seikasta. Jos suomalaisten urheilijoiden turvallisuus ei ole taattu, liikuntaliiton tulee miettiä jatkotoimenpiteitä asian suhteen”, Soile Koski-Aho linjaa.

OLL vaatii nyt EUSAa ottamaan asian vakavasti ja parantamaan huomattavasti omia käytäntöjään ja toimintatapojaan siinä, miten seksuaalisen häirinnän tapauksia jatkossa hoidetaan ja käsitellään. Myös asenteita on syytä korjata.

“EUSAn puheenjohtaja Adam Roczek jopa sanoi meille, etteivät he voi alkaa uskoa kaikkia mahdollisia tarinoita joita satutaan kertomaan, sillä siitä ei tulisi mitään. Tällainen lausunto kuulostaa tässä ajassa täysin uskomattomalta, varsinkin kun tapahtumilla on ollut useita todistajia. Vaatimus fyysisistä todisteista on tässä yhteydessä täysin naurettava ja vanhoillinen. EUSAn johdon täytyy nyt tarkistaa omia käsityksiään varsinkin uhrin syyllistämisen suhteen”, vaatii liiton pääsihteeri Elina Havu.

 

Fakta: EUSA, EUSA Games ja OLL

European University Sports Association (EUSA) on eurooppalaisen korkeakoulu-urheilun kattojärjestö, jonka jäsen Opiskelijoiden Liikuntaliitto (OLL)  on. Joka toinen vuosi järjestettävä EUSA Games on noin 5000 osallistujaa keräävä urheilutapahtuma, jossa korkeakouluissa opiskelevat urheilijat mittelevät euroopanmestaruuksista. Suomella on paikalla yhteensä 67 urheilijaa ja yhdeksän hengen taustaryhmä. OLL hoitaa kisojen akkreditoinnin ja toimii paikalla suomalaisten urheilijoiden tukena ja apuna. Paikalla Portugalissa OLL:n edustajina ja urheilijoiden tukena ovat liiton hallituksen puheenjohtaja Soile Koski-Aho, pääsihteeri Elina Havu ja koulutus- ja tapahtumakoordinaattori Markku Rantahalvari.

Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry (OLL) on vuonna 1924 perustettu valtakunnallinen opiskelija- ja korkeakoululiikunnan yhteistyö- ja edunvalvontaorganisaatio, joka edustaa Suomen kaikkia yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoita. OLL:n tarkoituksena on opiskelijoiden hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden, opiskelukyvyn ja terveyden edistäminen liikunnan avulla. OLL:n tavoitteena on korkeakoulujen liikuntaolosuhteiden ja -kulttuurin vahvistuminen.

 

Lisätietoja antavat:

Elina Havu, pääsihteeri & tasa-arvoasiantuntija

+358 44 780 0210, elina.havu@oll.fi

Markku Rantahalvari, koulutus- ja tapahtumakoordinaattori

+358 44 780 0217, markku.rantahalvari@oll.fi