Mistä näitä rikkaita opiskelijoita oikein tulee?

Poliittisesti sitoutumattomista opiskelija- ja nuorisojärjestöistä koostuva Kreisiryhmä muistuttaa keskiviikkona 15.7. Porin SuomiAreenan yhteydessä järjestettävässä tempauksessa opiskelijan toimeentulon määrästä muihin edunsaajaryhmiin verrattuna. Tempauksessa opiskelijat jakavat rahaa toimeentulotuen perusosan ja korkeakouluopiskelijan opintorahan erotuksen verran, eli 150 €.

Opiskelijan sosiaaliturva, opintoraha, on jäänyt pahasti jälkeen muista vähimmäisetuuksista kuten työttömän peruspäivärahasta, takuueläkkeestä tai toimeentulotuesta. Opintoraha on ammattillisessa oppilaitoksessa opiskelevalla keskimäärin 129 e/kk, lukiolaisella 90 e/kk ja korkeakouluopiskelijalla korkeintaan 337 e/kk.

Peruspäiväraha taas on keskimäärin 705 e/kk, takuueläke 747 e/kk ja toimeentulotuen perusosa yksin asuvalla 485,50 e/kk. Lisäksi kaikki vähimmäisetuuksia saavat voivat olla oikeutettuja myös asumiseen tarkoitettuihin tukiin, joiden määrä vaihtelee.

Opiskelijoiden opintoraha ja asumislisä menevät lähes kokonaisuudessaan asumiskuluihin. Toisen asteen opiskelijoiden keskimääräinen vuokra on noin 350 e/kk ja korkeakouluopiskelijoilla noin 400 e/kk. “Meille ei ole yllätys, että opetus- ja kulttuuriministeriön opiskelijatutkimuksen mukaan 61 %:lla korkeakouluopiskelijoista on hankaluuksia saada rahat riittämään jokapäiväiseen elämiseen. Tähän päälle kaavailtu opiskelija-asuntojen investointiavustusten poisto kurittaisi opiskelijoiden heikkoa toimeentuloa entisestään”, järjestöjen edustajat jyrähtävät.

Valitettavan monella on edelleen se luulo, että opintotuki tulisi opiskelijalle kuin Manulle illallinen. Luulo on harhainen: opintotuki on vastikkeellista, eli sen saadakseen on opintojen edettävä Kelan asettamien opintopisterajoituksien mukaisesti. Esimerkiksi korkeakouluopiskelijan on suoritettava viisi opintopistettä tukikuukautta kohden, joka vastaa 135 työtuntia, eli noin 34 h/viikko.

Hallitusohjelmassa esitetty indeksisidonnaisuuden poisto opintotukilaista on myös erityisen huolestuttava signaali maamme hallitukselta. “Eikö opiskelijoiden vähimmäisetuuden ole edes tarkoitus seurata yleistä kustannuskehitystä?”, järjestöjen edustajat ihmettelevät.

Opintotuen avulla on pyritty pitämään huolta siitä, että kaikilla on varallisuudesta huolimatta mahdollisuus kouluttautua ja rakentaa osaamisellaan suomalaista yhteiskuntaa. Opiskelijoiden toimeentulon heikentäminen on lyhytnäköistä politiikkaa. Kaikkien saavutettavissa olevan koulutuksen kautta syntyvä osaaminen on Suomen kilpailukyvyn ja menestyksen keskeisin voimavara.

Kreisiryhmän rahanjako-tempaus järjestetään keskiviikkona 15.7. klo 12.30 SuomiAreenan Torilavan läheisyydessä. Lavalla alkaa klo 12.45 Emma Koskimaan ja Maria Ohisalon keskustelu otsikolla “Mistä näitä rikkaita opiskelijoita oikein tulee?”.

Lisätietoja:

www.rahaaon.fi

Akavan opiskelijat, puheenjohtaja, Henna Hirvonen, 040 7681365, henna.hirvonen@akava.fi
Allianssi, puheenjohtaja, Eero Rämö, 040 539 2737, eero.ramo@alli.fi
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS, puheenjohtaja, Nicholas Kujala, 044 277 8669, nicholas.kujala@skolungdom.fi
Opiskelijoiden Liikuntaliitto, puheenjohtaja, Matias Vainio, 044 780 0211, matias.vainio@oll.fi
SAK Nuoret, nuorisosihteeri, Tatu Tuomela, 040 534 0577, tatu.tuomela@sak.fi
STTK Opiskelijat, puheenjohtaja, Emma Koskimaa, 0405487938, emma.koskimaa@sttk.fi
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI, vt. puheenjohtaja Musa Jallow, 044 0824221, musa.jallow@sakkinet.fi
Suomen Lukiolaisten liitto, puheenjohtaja, Tatu Koivisto, 050 431 4995, tatu.koivisto@lukio.fi
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU, puheenjohtaja, Kimi Merikukka, 044 977 6356, kimi.merikukka@osku.info
Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK, puheenjohtaja, Joonas Peltonen, 050 389 1000, joonas.peltonen@samok.fi
Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL), puheenjohtaja, Jari Järvenpää, 044 906 5007, jari.jarvenpaa@syl.fi