OLL: Eduskuntavaaliehdokkaat, kestääkö yhteiskuntamme liikkumattomuuden taakan?

Kannanotto – Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry (OLL)

Opiskelijoiden Liikuntaliitto on huolissaan siitä, että yhteiskunta ei panosta riittävästi korkeakoulutettavien hyvinvointiin. Poliittisten toimijoiden tulisi huolehtia, etteivät opiskelijoiden kouluttamiseen käytetyt taloudelliset resurssit valu hukkaan, kun valmistuneet eivät jaksakaan täysipainoisesti työelämässä.

Liikunta on merkittävä osa kokonaisvaltaista hyvinvointia. Vain kolmasosa korkeakouluopiskelijoista liikkuu terveytensä kannalta riittävästi, ja yksi kymmenestä ei ollenkaan. “Saammeko korkeakoulutuksesta kaiken hyödyn irti ja työelämään terveitä työntekijöitä, jos opiskelijat eivät voi hyvin edes opiskeluaikanaan?”, OLL:n puheenjohtaja Matias Vainio ihmettelee.

Liikkumattomuus aiheuttaa yhteiskunnalle vuosittain jopa kahden miljardin euron kustannukset terveydenhuollon kuluina. OLL on kehittänyt yhdessä Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) kanssa liikunnan mini-interventiomallin tukemaan liikunnan systemaattista käyttöä opiskelijaterveydenhuollossa. Mini-interventiomallin tavoitteena on erityisesti vähän liikkuvien korkeakouluopiskelijoiden liikkumisen tukeminen pitkäjänteisellä ja kannustavalla tavalla. Malli on kuitenkin vasta yliopisto-opiskelijoiden käytettävissä.

“Alkavalla hallituskaudella on pidettävä huoli tulevien sukupolvien työkyvystä. Liikkumattomuuden kustannukset eivät ainakaan tule laskemaan, jos työuria vain mekaanisesti pidennetään”, povaa OLL:n varapuheenjohtaja Bennie Wardi.

OLL vaatii vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

  • Mikä on korkeakoululiikunnan rooli yhteiskunnassamme?
  • Miksi korkeakoulut ovat suomalaisen koulutusjärjestelmän ainoa osa, jossa liikunnalla ei ole lakisääteistä asemaa?
  • Miten saamme kaikki korkeakouluopiskelijat liikkeelle vuoteen 2020 mennessä?

Haastamme eduskuntavaaliehdokkaat aktiiviseen keskusteluun korkeakoululiikunnan tulevaisuudesta.

OLL:n hallitusohjelmatavoitteet löytyvät täältä: LISAA LIIKUNTAA 2015

Lisätietoja:

Matias Vainio
Puheenjohtaja
Opiskelijoiden Liikuntaliitto
044-7800211
matias.vainio@oll.fi

Lähteet:
UKK-Instituutin johtaja Tommi Vasankari, Kansallinen liikuntafoorumi 28.9.2014