OLL ja SAMOK: Digitaaliset oppimisympäristöt on toiminnallistettava

Opiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta ei saa unohtaa oppimisympäristöjä uudistettaessa. Huhtikuun kehysriihessä päätettiin kohdentaa jopa 105 miljoonaa euroa korkeakouluopetuksen digitaalisten oppimisympäristöjen vahvistamiseen, ympärivuotisen opiskelun edellytysten parantamiseen ja nuorten tutkijoiden tieteen tekemisen edistämiseen. Kun oppimisympäristöjä digitalisoidaan, tulee niistä rakentaa samalla fyysistä aktiivisuutta edistäviä.

“Oppilaitosuudistuksissa fyysisen oppimisympäristön merkitys on jäänyt aivan liian vähälle huomiolle. Toimiva oppimisympäristö edistää terveyttä, hyvinvointia ja oppimista sekä mahdollistaa monipuolisten pedagogisten menetelmien käytön opetuksessa”, toteaa Opiskelijoiden liikuntaliiton puheenjohtaja Bennie Wardi.

Suomen opiskelijakuntien liiton puheenjohtaja Jemi Heinilä korostaa oikean hetken olevan nyt käsillä. “Tällä hetkellä korkeakoulut investoivat uusiin kampusrakenteisiin ja kiinteistöjen kuntoon laittamiseen enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Olisikin enemmän kuin tärkeää, ettei uusia tai uudistettavia luokkatiloja enää välttämättä rakennettaisi saman vanhan pohjapiirustuksen mukaisesti.”

Oppilaitosten toimintakulttuurin muutos vaatii pedagogisten ja fyysisten rakenteiden samanaikaista uudistamista kohti avoimempaa ajattelua ja dynaamisia opetustilaratkaisuja. Esimerkiksi erilaisten ryhmätöiden ja itsenäisen opiskelun lisääntyminen opiskelumuotona vaatii toimintaympäristön muutosta tavallisiin auditorioihin ja luokkahuoneisiin. Oppimisympäristöjen toiminnallisuus tulee huomioida niin rakennusten kuin sisustuksen suunnittelussa.

Opiskelijajärjestöt vaativatkin: “Opetus- ja kulttuuriministeriön tulee laatia oppilaitoksille fyysisen oppimisympäristön sisustustietokortti, jonka pohjalta korkeakoulujen tulee lähteä suunnittelemaan ja toteuttamaan omia toiminnallisia ja digitalisoituja oppimisympäristöjään.”

Lisätietoja:

Bennie Wardi
Puheenjohtaja
Opiskelijoiden Liikuntaliitto
+358 44 780 0211

Jemi Heinilä
Puheenjohtaja
Suomen opiskelijakuntien liitto
+358 50 389 1000