OLL lausui korkeakouluvisiosta

Opiskelijoiden Liikuntaliiton korkeakouluvisio 2030

(lausuttu 28.9.2017)

 

Vuonna 2030 Suomi on maa, jossa koulutuksen saralla fyysiseen aktiivisuuteen panostetaan tarhasta tohtoriin. Maailmalla ihmetellään, kuinka kaikilla koulutusasteilla voidaankaan huomioida fyyysinen aktiivisuus niin perinteisen liikunnan kuin toiminnallisten ja istumista vähentävien ratkaisujen myötä niin hyvin.

Korkeakouluissa on myös löydetty keino tavoittaa tehokkaasti myös vähemmän liikkuvat opiskelijat.  Tämän on mahdollistettu varmistamalla, että olemassa on toimiva ja aktiivisesti käytetty liikunnan palveluketjumalli, jonka avulla opiskelijat voivat löytää itselleen sopivan liikuntamuodon.

 

Yhdenvertaiset korkeakoululiikuntapalvelut, fyysisen aktiivisuuden edistäminen ja liikunnan palveluketjut ovat niitä asioita, joihin panostamalla pääsemme kohti fyysistä hyvinvointia kokonaisvaltaisesti edistäviä korkeakouluja. Näiden asioiden nykytilaa, visiota vuodesta 2030 ja toimenpide-ehdotuksia kohti visiota esittelemme seuraavaksi.

 

Korkeakoululiikunta

Toimenpide kohti visiota:

Korkeakoulujen tehtävä on panostaa korkeakoululiikuntapalveluihin korkeakoululiikunnan suositusten mukaisesti.

Visio:

Vuonna 2030 korkeakoululiikuntaan panostaminen korkeakoululiikunnan suositusten mukaisesti on kaikille korkeakouluille itseisarvo. Vuonna 2030 korkeakoululiikuntapalvelut ovat opiskelija- ja henkilökuntamääriin suhteutettuna samalla tasolla riippumatta siitä, mikä korkeakoulu on kyseessä. Opiskelijoiden käyttäjäosuudet ovat nousseet yli puoleen kaikista opiskelijoista. Myös henkilökunnat ovat tyytyväisiä palveluiden käyttäjiä

Nykytila:

Korkeakoulut ovat tällä hetkellä suomalaisen koulutusjärjestelmän ainoa osa, jossa liikunnalla ei ole minkäänlaista virallista asemaa. Korkeakoululiikunnan barometrin 2013 mukaan vain 3/39 korkeakoulusta täyttää korkeakoulun rahoitusta koskevan vähimmäissuosituksen. Korkeakoulujen sitoutuminen korkeakoululiikuntapalveluiden tukemiseen heijastuu suoraan korkeakoululiikunnan muiden osioiden toteutumiseen.

Barometrin mukaan korkeakoululiikuntapalveluiden tasolla on vahvin korrelaatio opiskelijoiden liikuntamäärien kanssa.1) Vuosien 2008-2016 aikana tilanne esim. naisten osalta on parantunut duaalimallin molemmilla puolilla (amk: 5% -> 11% ja yo 29% -> 36%). Miehissä pientä kehitystä on nähtävissä yo-puolella, mutta AMK-puolella hieman vähentynyt (yo: 16% – 17% amk: 10% -> 8%).2) Tänä aikana korkeakoulut ovat saaneet hanketukea korkeakoululiikuntatoimintaa käynnistäviin ja kehittäviin hankkeisiin, jotka osaltaan ovat nostaneet käyttäjäosuuksia.

 

.

Fyysinen aktiivisuus

Toimenpide kohti visiota:

Korkeakouluja kannustetaan muuttamaan ympäristöä fyysistä aktiivisuutta tukevaan suuntaan erilaisin tukimallein. Opiskelijoiden Liikuntaliitto ja muut toimijat levittävät hyviä käytänteitä eteenpäin korkeakoulujen välillä.

Visio:

Vuonna 2030 fyysinen aktiivisuus on luonnollinen osa korkeakoulujen kampuselämää. Istumista voi vähentää niin itseopiskelutiloissa kuin myös luentosaleissa. Istumisen vähentämisen lisäksi kampuksilta löytyy paljon fyysiseen aktiivisuuteen kannustavia elementtejä, joita opiskelijat itse ja opettajat ovat olleet suunnittelemassa. Suomen Liikkuvat Korkeakoulut -konsepti on maailmalla tunnettu ja ihasteltu.

Nykytila:

Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen 2016 mukaan Korkeakouluopiskelijat istuvat keskimäärin 10,75 tuntia päivässä kun suositukset puhuvat kuudesta tunnista. Tämä määrä on hälyttävä. Korkeakouluissa on onneksi pikku hiljaa herätty asian edistämiseen ja monesta korkeakoulusta löytyy äärimmäisen hyviä esimerkkejä asian edistämisestä. Tämä on hyvä suunta, mutta kaiken ympäristön muuttaminen istumisen vähentämistä kannustavaksi on vielä kaukana.

Päivittäinen runsas istumisen määrä ja useita tunteja yhtäjaksoisesti kestävät istumisajat aiheuttavat merkittäviä terveysriskejä. Tutkimusten mukaan opiskelu- ja työvireys paranevat istumisen tauottamisen myötä, mikä osaltaan puoltaa fyysistä aktiivisuutta tukevia opetus- ja opiskelutiloja.

 

Liikunnan palveluketjut

Toimenpide kohti visiota:

Olemassa olevien korkeakouluissa toimivien palveluketjujen kartoitus ja hyvien käytänteiden levittäminen valtakunnallisesti kaikkiin korkeakouluihin ja opiskelijoiden terveydenhoitopalveluihin. Toiminnan aloittamisen tukeminen niillä paikkakunnilla, jossa sitä ei ole.

Visio:

Vuonna 2030 kaikkien korkeakoulujen ja opiskeluterveydenhoitopalveluiden välillä on selkeä ja toimiva palveluketju, jota kehitetään valtakunnallisesti. Kaikkien vähemmän liikkuvien opiskelijoiden kanssa asia otetaan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana puheeksi ja opiskelijat voivat niin halutessaan hyödyntää koko palveluketjua.

Nykytila:

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiöllä on käytössään Liikunnan mini-interventiomalli, joka on osa virallista hoitokäytännettä. Mallin avulla vähemmän liikkuvan opiskelijan kanssa otetaan liikunta sairaanhoitajan vastaanotolla puheeksi ja mahdollisuuksien mukaan ohjataan henkilö eteenpäin liikuntapalveluihin. Malli ja ajatus toimivat hyvin yliopistojen puolella, mutta ammattikorkeakoulujen opiskelijat ovat epätasa-arvoisessa asemassa tämän suhteen. Myöskään yliopistojen puolelta ei ole varmuutta siitä, kuinka hyvin malli käytännössä toimii.

Miksi palveluketjumalliin kannattaa panostaa? Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisussa Terveyden edistämisen mahdollisuudet – vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus (2008:1) todetaan, että henkilökohtainen liikuntaohje lisää terveyden kannalta riittävästi liikkuvien osuutta ja että lääkärin vastaanoton yhteydessä vastaanotettu liikuntaneuvonta lisää fyysistä aktiivisuutta. Tutkimuksen mukaan epäselvää vaikuttavuusnäyttöä on erilaisten mediakampanjoiden, liikuntakehotteiden ja lähiyhteisöstä saadun sosiaalisen tuen merkityksestä.

Nuorena opittu liikunnallinen elämäntapa heijastuu pitkälle tulevaisuuteen. Jotta useampi löytää oman liikunnallisuuteensa korkeakouluopintojen aikana, täytyy toimivivat interventiot tehdä mahdollisiksi kaikissa korkeakouluissa.

 

Lisätietoja:

Marjukka Mattila, OLL:n puheenjohtaha

marjukka.mattila@oll.fi

(+358) 44 780 0211