OLL: Liikkuva koulu -ohjelman kokeilut välttämätöntä ulottaa myös korkea-asteelle

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen toi tämänpäiväisessä hallituksen osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeita käsitelleessä tiedotustilaisuudessa esille, että Liikkuva koulu -ohjelman suunnitellaan laajentuvan valtakunnalliseksi ja kokeilujen avulla toisen asteen oppilaitoksiin. Jotta kokeiluista saadaan täysi hyöty, on välttämätöntä ulottaa ne myös korkeakouluihin.

“Laajentamalla Liikkuva koulu -ohjelman toimintatavat koko koulutusjärjestelmään saadaan niiden piiriin myös kaikki koulutusasteiden väliset nivelvaiheet, jotka ovat nuoren elämänkulussa erittäin herkkiä kohtia terveys- ja liikuntatottumusten muutoksille”, toteaa Opiskelijoiden Liikuntaliiton puheenjohtaja Matias Vainio.

Liikkuva koulu -ohjelman laajentaminen kaikille koulutusasteille voidaan toteuttaa helpolla ja kustannustehokkaalla tavalla hyödyntämällä jo käynnissä olevia toisen ja korkea-asteen oppilaitoksiin kohdistuvia liikunnan edistämishankkeita ja niiden tuloksia. Koululais- ja opiskelijaliikuntajärjestöt ovat lisäksi tehneet valmiin esityksen laajentumiskokeilujen sisällöiksi ja toimenpiteiksi. “Liikkuva ja hyvinvoiva koulutusjärjestelmä on tavoite, josta Suomen ei ole varaa tinkiä”, päättää puheenjohtaja Vainio.

Lisätietoja

Puheenjohtaja
Matias Vainio
Opiskelijoiden Liikuntaliitto
+358447800211
matias.vainio(a)oll.fi