OLL & Valo: Kipinä liikunnan harrastamiseen syntyy onnistumisen kokemuksista

Opiskelijoiden Liikuntaliitto (OLL) ja Valo ovat tunnistaneet ajankohtaisesta liikuntakeskustelusta sävyjä, jotka voidaan tulkita liikkumattomien tai liian vähän liikkuvien ihmisten syyllistämiseksi ja liikkumaan pakottamiseksi. Innostus liikunnan harrastamiseen syntyy kuitenkin muuta kautta.

”Liikunnan asenneilmapiirin täytyy myös muuttua. Syyllistämällä saati pakottamalla ei saavuteta mitään. Niillä luodaan vain entistä korkeampia esteitä liikunnan harrastamiselle”, toteaa OLL:n puheenjohtaja Matias Vainio. ”Hyvät kokemukset ja tunne omana itsenään hyväksytyksi tulemisesta madaltaa kynnystä ja motivoi liikunnan harrastamiseen.”

Kokemus liikunnan mielekkyydestä ja valinnan vapaus tukevat ihmisten liikunnallisuutta. Olemassa olevia liikuntapalveluita tulee monipuolistaa ja niiden saavutettavuutta parantaa, jotta esimerkiksi tuloerot eivät vaikuta harrastamismahdollisuuksiin. Monipuolisista liikuntapalveluista jokaisen on mahdollista löytää itselleen sopiva liikuntamuoto.

”Valo haluaa edistää yhteiskuntaa, jossa kaikenlainen liike lisääntyy. Liikunnasta ja urheilusta saa hyvää mieltä ja energiaa, mutta erityisesti päättäjien kannattaa huomioida myös kansantaloudelliset vaikutukset. Harva meistä liikkuu kestävyysvajetta taklatakseen, mutta liikkeen lisäämisestä syntyvät terveydenhoitomenojen miljardiluokan säästöt voi ajatella suotuisana sivuvaikutuksena”, sanoo Valon erityisasiantuntija Laura Andersson. ”Arjen aktiivisuus ja istumisen vähentäminen ovat hyviä tapoja lisätä liikettä, vaikka liikunta ja urheilu eivät innostaisikaan.”

Esimerkiksi koulujen yhteydessä toimivien aamu- ja iltapäiväkerhojen merkitys lasten arjen liikunnallistamisessa on suuri. Kerhot voivat osaltaan toimia myös innostuksen kipinän sytyttäjinä ja johtaa mukaan urheiluseuratoimintaan. Seuratoiminnassa luodaan lajitaitojen lisäämisen ohella yhteisöllisyyttä, joka parhaimmillaan kantaa läpi koko elämän. Korkeakoulupaikkakunnilla saavutettava ja toimiva korkeakoululiikunta tarjoaa opiskelijoille luontevan mahdollisuuden kotiutua uuteen yhteisöön ja kaupunkiin.

”Mieluisan liikuntamuodon löytäminen ei auta, mikäli törmää ongelmalliseen asenneilmapiiriin. Liikunnallisuutta kannattaa edistää monipuolisten matalan kynnyksen liikuntapalveluiden ja yleisen ilmapiirin muutoksen kautta”, Vainio ja Andersson toteavat.

 

Lisätietoja

Matias Vainio
Puheenjohtaja, Opiskelijoiden Liikuntaliitto
0447800211
matias.vainio@oll.fi

Laura Andersson
Yhteiskuntasuhteiden erityisasiantuntija, Valo
0407517225
laura.andersson@valo.fi