OLL: Var blev herridrotten?

18.06.2014

STÄLLNINGSTAGANDE

Studerandenas Idrottsförbund efterlyser att sportredaktörerna jämlikt erkänner av kvinnors ställning inom sporten.

Studerandenas Idrottsförbund är bekymrat över sättet på vilket kvinnors ställning inom idrotten lyfts fram. Inom sportjournalistiken är herridrott en omedveten norm – som naturligt kallas ”idrott” – och från den särskiljs genom konstruktion specialgruppen damidrott. Kvinnors idrott har i Finland för lite resurser och är underskattad i jämförelse med mäns idrott. Situationen blir inte på något sätt bättre av att kvinnors idrott ses som en skild kategori.

”Alltför få nyheter handlar om kvinnors deltagande och delaktighet i idrott och även då så görs, talas det om idrott och damidrott. I Storbritannien till exempel går det en artikel som handlar om kvinnors idrottande på 53 artiklar om mäns idrottande”, konstaterar Hanna Huumonen, ordförande för Studerandenas Idrottsförbund.

12.6–14.6 ordnades den sjätte världskonferensen International Working Group on Women and Sports i Helsingfors, Esbo och Vanda. Konferensen diskuterade kvinnors delaktighet inom idrotten. Målet med IWG-nätverket är att uppnå en jämlik ställning för kvinnor i alla delområden inom motion och idrott. Medierna i Finland uppmärksammade tacknämligt konferensen. Den bild som förmedlades via nyheterna visade kvinnors ställning inom sporten som ett problem för länder under utveckling.

Detta trots att situationen ofta är till och med värre i västvärlden, till exempel då det handlar om kvinnors representation på centrala positioner i idrottsorganisationer eller löneskillnader mellan kvinnor och män som sport- och idrottschefer inom tredje sektorn. Dessa mansdominerade strukturer är föråldrade. Ett exempel på det här är hur Helsingin Sanomat rapporterade (14.6) om IWG-konferensen: under rubriken ”Damidrott”.

”Varför är damidrott en skild kategori, men inte herridrott? Varför talar vi inte om VM i herrfotboll i Brasilien?”, undrar vice ordförande Joonas Kinnunen. Så länge vi skilt talar om damidrott så främjar vi omedvetet tanken om övrig idrotts maskulinitet och att det skulle finnas en grundläggande skillnad mellan herr- och damidrott.

”Den skillnaden är emellertid konstgjord. Förändring pågår redan. Nu är det dags för sportredaktörerna att vakna upp till dagens verklighet och ta sitt ansvar.”, kräver ordförande Hanna Huumonen.

Särskilda åtgärder behövs på såväl lokal som global nivå för att förbättra kvinnors ställning inom sportvärlden. Ett steg mot att uppnå jämlikhet inom idrotten är att ändra hur vi talar. På så sätt ger vi även kvinnors sportande den uppskattning det är förtjänt av.

Studerandenas Idrottsförbund skrev år 2011 under Brighton-deklarationen och har förbundit sig att främja kvinnors och flickors ställning inom motion och idrott.

Mer information om IWG-konferensen: http://www.iwg-gti.org/
Mer information:
Ordförande Hanna Huumonen, 044 780 0211 , hanna.huumonen@oll.fi
Vice ordförande Joonas Kinnunen, 044 780 0215 , joonas.kinnunen@oll.fi