Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry (OLL) on 1924 perustettu valtakunnallinen opiskelija- ja korkeakoululiikunnan edunvalvonta- ja palvelujärjestö. OLL:n edustaa kaikkia Suomen korkeakouluopiskelijoita. OLL vaikuttaa, palvelee, kouluttaa, tutkii ja toimii niin kansallisilla kuin kansainvälisilläkin kentillä opiskelijaliikunnan puolesta.

Visio ja missio

OLL:n tavoitteena on, että opiskelijat liikkusivat terveytensä kannalta riittävästi. Vuonna 2013 toteutetun Korkeakoululiikunnan barometrin mukaan 31 % korkeakouluopiskelijoista täyttää terveysliikuntasuosituksen. Tavoitteenamme on nostaa luku 50 % vuoteen 2020 mennessä.

Tämän teemme missiomme mukaisesti edistämällä opiskelijoiden liikuntakulttuuria ja hyvinvointia.

Lue lisää tavoitteistamme OLL:n strategiasta.

Liikuntapoliittinen linjapaperi määrittelee liiton liikuntapoliittiset linjat ja tavoitetilan opiskelijaliikunnalle.

 

Päätöksenteko

OLL:n perussääntöjen mukaan ylintä päätösvaltaa käyttää kerran vuodessa kokoontuva liittokokous. Liittokokous valitsee hallituksen ja päättää liiton toimintaa ohjaavista asiakirjoista, kuten strategiasta ja vuosittain hyväksyttävistä toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta. Liiton toimeenpanovaltaa käyttää vuosittain valittava hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, 1-2 varapuheenjohtajaa ja korkeintaan 2 muuta hallituksen jäsentä. Liiton toiminnanjohtajana ja toimiston esimiehenä toimii pääsihteeri. Lisäksi OLL:ssa työskentelee 2 korkeakoululiikunnan asiantuntijaa, koulutus- ja tapahtumakoordinaattori ja viestintäasiantuntija.

Hallituksen ja henkilöstön yhteystiedot.

Yhdenvertaisuussuunnitelma auttaa toimistoa huomioimaan yhdenvertaisuusasiat kaikessa toiminnassa. Arjen työkaluna tapahtumissa toimii OLL:n turvallisemman tilan säännöt (pdf(docx).

Hallituksen päätösluettelot löytyvät omalta alasivultaan.