OLL:n toimintaa ohjaavat viiden vuoden välein päivitettävä strategia ja keskipitkän aikavälin talousarvio sekä vuosittain päivitettävät toimintasuunnitelma ja talousarvio. Lisäksi liiton poliittiset linjat on määritelty liikuntapoliittisessa linjapaperissa ja jokapäiväistä toimintaa ohjaa yhdenvertaisuussuunnitelma. Liiton viestinnästä linjataan viestintästrategiassa.

Lataa toimintaa ohjaavat dokumentit tästä:

Toimintasuunnitelma 2020
Talousarvio 2020
Yhdenvertaisuussuunnitelma 2020-2022

Toimintasuunnitelma 2019
Talousarvio 2019

OLL:n strategia 2016-2020
Liikuntapoliittinen linjapaperi
Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma 2018-2020

Viestintästrategia
Kommunikationsstrategi

Toimintasuunnitelma 2018
Talousarvio 2018

Yhdenvertaisuussuunnitelma