Opiskelijoiden Liikuntaliiton toimintakenttä on monipuolinen. Liittomme voidaan luokitella ainakin opiskelija-, nuoriso-, liikunta- ja kansalaisjärjestöksi. OLL:lla on yhteistyökumppaneita niin kansainvälisellä tasolla kuin myös muilla terveyttä edistävillä yhteiskunnan sektoreilla.

Opiskelija- ja nuorisotoiminta
OLL toimii tiiviissä yhteistyössä korkeakouluopiskelijoiden etujärjestöjen Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry:n sekä Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) kanssa. Lisäksi OLL on Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry:n jäsen. Yhteistyötä tehdään myös poliittisten opiskelija- ja nuorisojärjestöjen sekä työmarkkinajärjestöjen opiskelija- ja nuorisojaostojen kanssa.

Liikuntajärjestöt
OLL on Suomen Olympiakomitean jäsen ja on vahva toimija etenkin Liikkujan polku -verkostossa. Opiskelijoiden SM-kisojen kautta OLL tekee paljon yhteistyötä eri lajiliittojen kanssa. OLL tekee paljon yhteistyötä liikuntaa edistävien järjestöjen ja tutkimuslaitosten kanssa. Lisäksi OLL on Liikuntatieteellisen Seuran (LTS) jäsen, ja haluaa siten aktiivisesti yhdistää tutkimustoimintaa käytäntöön.

Opiskelijaterveydenhoito
OLL:n läheisin yhteistyötaho on Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, YTHS. Tärkeimmät teemat yhteistyössä ovat terveyden edistäminen ja ennaltaehkäisy ja näitä teemoja on viety eteenpäin valtakunnallisen liikunnan mini-interventio -mallin avulla. OLL tekee yhteistyötä myös opiskelijoiden mielenterveyttä edistävän Nyyti ry:n kanssa.

Koulutus ja korkeakoulut
OLL korostaa erityisesti liikunnan, hyvinvoinnin sekä arkiaktiivisuuden merkitystä korkeakouluissa ja pitää yhteyttä korkeakoulujen johtoon sekä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rehtoreiden neuvostoihin ja opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakouluyksiköihin opiskelijajärjestöjen lisäksi. OLL:n agendalla on viime vuosina ollut entistä vahvemmin fyysisen aktiivisuuden lisääminen korkeakouluarjessa, korkeakoululiikuntapalveluiden lisäksi.

Liikkuva Koulu

OLL on mukana Liikkuvan koulun laajentamisessa korkea-asteelle. OLL on mukana toiselle ja korkea-asteelle suunnatussa työryhmässä, joka vie tätä agendaa eteenpäin. Liikkuva Opiskelu -sivusto kokoaa alleen tietoa siitä, mitä Liikkuva koulu tarkoittaa toisella ja korkea-asteella.

Sosiaali- ja terveysjärjestöt

OLL on Sosiaali- ja terveysalojen kattojärjestö SOSTE ry:n jäsen. Sosiaali- ja terveysektorin toimijat tekevät työtä saman asian eteen kuin liikuntajärjestötkin, jonka vuoksi ne ovat luonnollisia yhteistyökumppaneita Opiskelijoiden Liikuntaliitolle.

Yhteiskunta
Opiskelijoiden liikuntaliitto pyrkii toiminnallaan vaikuttamaan yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä opiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta ja liikuntaa tukeviin rakenteisiin ja kulttuurin. OLL pitää yhteyttä keskeisiin toimijoihin niin valtion tasolla kuin muuallakin yhteiskunnassa, jotka voivat vaikuttaa ja auttaa näiden tavoitteiden eteenpäin viemisessä. Eduskunnan puolella ministeriöistä erityisesti opetus- ja kulttuuriministeriö on tärkeä keskustelukumppani Opiskelijoiden Liikuntaliitolle. Lisäksi OKM:n alainen asiantuntijaelin Valtion liikuntaneuvosto ja OKM:n sivistysvaliokunta ovat merkittäviä liikuntapolitiikan vaikuttajia, joiden kanssa OLL tekee paljon yhteistyötä.

Kansainvälisyys
OLL vaikuttaa opiskelijaliikunnassa myös kansainvälisesti. Toiminta kanavoituu kansainvälisten opiskelijaliikuntajärjestöjen (EUSA:n ja FISU:n) kautta, joiden jäsen OLL myös on. Yhteistyötä tehdään sekä Baltiassa, Pohjoismaissa, Euroopassa sekä maailmanlaajusesti. Lue lisää kansainvälisestä opiskelijaliikuntakentästä.