Hilkka Pöyhönen edustaa Suomea kansainvälisen opiskelijaurheiluliitto FISUn hallituksessa.
Hilkka Pöyhönen edustaa Suomea kansainvälisen opiskelijaurheiluliitto FISUn hallituksessa.

Opiskelijoiden Liikuntaliitto toimii kansainvälisellä opiskelijaliikunnan kentällä kattojärjestöjensä, EUSA (European University Sports Association) ja FISU (International University Sports Federation), kautta. Kansainvälisyyttä pidetään yllä osallistumalla kansainvälisten opiskelijaliikunnan organisaatioiden toimintaan, seminaareihin ja tapahtumiin sekä välittämällä opiskelijoille tietoa kansainvälisistä tapahtumista meillä ja muualla. OLL vankistaa asemaansa kansainvälisessä järjestökentässä myös kansainvälisten delegaattiensa kautta.

OLL edustaa Suomalaista arvomaailmaa

OLL ja Suomi ovat moniin muihin maihin verrattuna edelläkävijöitä esimerkiksi sukupolvien ja sukupuolten välisessä tasa-arvon toteutumiseen liittyvissä asioissa. OLL edistääkin kansainvälisessä opiskelijaliikunnan järjestökentässä näitä sekä muita liikuntapoliittisen ohjelman mukaisia arvojaan. OLL:n muita arvoja ovat mm. terveyttä edistävä liikunta ja urheilu osana terveydenedistämistyötä, sports for all -ajattelu eli kaiken tasoisten liikkujien ja urheilijoiden liikkumisen edistäminen, puhdas urheilu sekä rasismin ja väkivallan vastaisuus. OLL:n kautta yhdenvertaiset liikuntamahdollisuudet ja kaikkia opiskelijoita palvelevat liikunta- ja urheilumahdollisuudet ovat Suomen viesti maailmalle.

Edistetään opiskelijaliikunnan ja -urheilun asemaa korkeakouluissa

OLL toimii aktiivisesti yhteistyössä muiden Pohjoismaiden ja Baltian maiden kanssa edistäessään tavoitteitaan kansainvälisellä tasolla.
OLL toimii aktiivisesti yhteistyössä muiden Pohjoismaiden ja Baltian maiden kanssa edistäessään tavoitteitaan kansainvälisellä tasolla.

Osallistumalla toimintaan saadaan arvokasta tietoa urheilun ja liikunnan asemasta muissa maissa, sekä ideoita ja hyviä käytänteitä Suomeen. Toimimalla kansainvälisellä kentällä on myös mahdollista verkostoitua eri maiden liikuntatoimijoiden kanssa ja näin ollen vahvistaa sekä Suomen asemaa kansainvälisesti että tuoda uusia innovaatioita Suomen korkeakoululiikuntaan.
Liikunta koetaan myös mainioksi välineeksi edistää kotimaisten opiskelijoiden kansainvälisyyttä ja suvaitsevaa maailmankuvaa.

 

 

EUSA – European University Sports Association

Euroopan opiskelijaliikuntaliitto EUSA perustettiin vuonna 1999 edistämään eurooppalaisten opiskelijaliikuntajärjestöjen yhteistoimintaa sekä Euroopassa että toisaalta FISUn toiminnan piirissä. EUSAn tehtäviin kuuluu edistää opiskelijaurheilua ja -liikuntakulttuuria erityisesti Euroopan alueella.

EUSAn toimintamuotoihin kuuluvat mm. eri lajien opiskelijoiden EM-kisojen koordinointi, näissä kisoissa mestaruuksista kilvoittelevat ns. maajoukkueiden sijaan kunkin maan kyseisen lajien parhaat korkeakoulujoukkueet. Joka toinen vuosi Euroopan mestaruudet ratkotaan monilajitapahtumassa EUSA Games ja joka toinen vuosi yksittäislajitapahtumissa.

EM-kisojen yhteyteen on luotu ns. vapaaehtoisohjelma, jonka myötä kuhunkin EM-kisaan on mahdollista osallistua myös järjestelypuolen vapaaehtoisena. Kilpailutoiminnan ohella EUSA järjestää joka toinen vuosi EUSA Symposiumin, joka kokoaa opiskelijaliikunnan aktiiveja ympäri Eurooppaa.

www.eusa.eu

EUSA_VI_logo_col

FISU – International University Sports Federation

Kansainvälinen opiskelijaurheiluliitto, FISU, on maailmanlaajuisesti opiskelijoita yhdistävä järjestö. FISU on perustettu vuonna 1949. FISUn päämaja sijaitsee Lausannessa ja sen tehtäviin kuuluu edistää opiskelijaurheilua ja -liikuntakulttuuria maailmassa.

Parittomina vuosina järjestetään talvi- ja kesäuniversiadit – opiskelijoiden olympialaiset. Parillisina vuosina järjestettävät opiskelijoiden MM-kisat eri lajeissa sekä erilaiset seminaarit ja kongressit, esim. joka toinen vuosi järjestettävä FISU Forum ovat niin ikään FISUn alaisia.

OLL:n edustajat FISU:n toimielimissä:
– Hilkka Pöyhönen, FISU:n hallitus
– Ilkka Tapani, universiadien yleisurheilun tekninen delegaatti
– Jalarvo Jarmo, universiadien jääkiekon tekninen delegaatti
– Kallio Tapio, lääketieteellinen komitea, varapuheenjohtaja
– Lundmark Marie, universiadien taito- ja muodostelmaluistelun tekninen delegaatti
– Noronen Roope, amerikkalaisen jalkapallon tekninen delegaatti
– Tiilikainen Taneli, opiskelijoiden salibandyn MM-kisojen tekninen delegaatti

FISU:n suomalaiset kunniajäsenet:
– Risto Nieminen
– Erkki Tervo