Opiskelijoiden Liikuntaliiton yhteistoimintajäseneksi voivat liittyä korkeakoulujen liikuntatoimet. Liittymällä yhteistoimintajäseneksi korkeakoulun liikuntatoimi varmistaa laadukkaan koulutuksen ja yhteistyön. Yhteistoimintajäsenyydellä OLL pystyy takaamaan, että liikuntatoimien verkoston ja sen edustajista muodostetun valiokunnan toiminta on osa OLL:n perustoimintaa ja rahoitusta. Yhteistoimintajäseneksi voi liittyä toimittamalla yhteistoimintajäsenhakemuksen OLL:oon. Yhteistoimintajäsenyyden hinta on 500 €/vuosi ja hakijatahona toimii korkeakoulun liikuntatoimi. Korkeakoulujen liikuntatoimien verkostotapaamisten hinnat on porrastettu niin, että yhteistoimintajäsenet osallistuvat tapaamisiin ei-jäseniä edullisemmin.

Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry (OLL) on valtakunnallinen opiskelija- ja korkeakoululiikunnan yhteistyö- ja edunvalvontaorganisaatio. Korkeakoululiikunnan tuottajista yhteistoimintajäseniksi ovat tähän mennessä liittyneet UniSport (Helsingin yliopisto), Itä -Suomen yliopisto, Campus Sport (Turun yliopisto), Jyväskylän korkeakoululiikunta (Jyväskylän yliopisto) ja Lahden Lamk Sports. OLL:n hallituksessa liikuntatoimien ääni kuuluu heitä edustavan jäsenen kautta.