Korkeakoulujen liikuntatoimien yhteistoimintajäsenyys 

Opiskelijoiden Liikuntaliiton yhteistoimintajäsenyys on tarkoitettu korkeakouluissa toimivien liikuntapalvelujen henkilökunnalle. Jäsenyyden ideana on yhteisen panoksen kokoaminen suomalaisen korkeakoululiikunnan kehittämisen hyväksi, minkä koordinoinnista vastaa Opiskelijoiden Liikuntaliitto. Yhteistoimintajäsenyydellä mahdollistetaan korkeakoulujen liikuntatoimien verkoston toiminta, joka tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden liikuntatoimien väliseen vuoropuheluun, hyvien käytäntöjen vaihtamiseen, verkostoitumiseen ja kouluttautumiseen. Tämän takaavat kahdesti vuodessa järjestettävät verkostotapaamiset, verkoston yhteinen facebook-ryhmä ja sähköinen tietopankki, jonne kootaan hyödyllistä tietoa korkeakoululiikunnan kehittämiseen. 

 

Yhteistoimintajäsenenä saat:

 

  • Yksi (1) ääni käytettäväksi Opiskelijoiden Liikuntaliiton vuosittaisessa liittokokouksessa. 
  • Merkittävä alennus liikuntatoimien verkostotapaamiseen: hinta yhteistoimintajäsenelle on 160 € / hlö ja ei-yhteistoimintajäsenelle 260 € / hlö. Jos siis organisaatiollesi tulee vähintään viisi vuosittaista osallistumista verkostotapaamisiin, on jäsenyys maksanut itsensä takaisin jo pelkästään verkostostapaamisten hinnoissa. 
  • Olette mukana tukemassa liiton valtakunnallista liikuntaedunvalvontaa sekä liikuntatoimien verkoston toimintaa, kehittymistä ja säilymistä osana OLL:n perustoimintaa. 

 

Yhteistoimintajäsenyyden hinta on 500 € vuodessa / korkeakoulu ja hakijatahona toimii korkeakoulun liikuntatoimi. Jäsenyyttä haetaan toimittamalla täytetty yhteistoimintajäsenhakemus osoitteeseen oll@oll.fi.

 

 

Yhteistoimintajäseniämme ovat: