OLL:n liittokokous: Korkeakoululiikunta korkeakoulujen lakisääteiseksi tehtäväksi!

Opiskelijoiden Liikuntaliiton liittokokous vaatii, että korkeakoulujen lakisääteiseksi tehtäväksi määritellään korkeakoululiikunnan toteuttaminen korkeakoululiikunnan suositusten mukaisesti. Tällä hallituskaudella toteutetut koulutusleikkaukset eivät saa vaikuttaa enää yhtään opiskelijoiden liikuntapalveluihin. Tämä tarkoittaa sitä, että lakisääteisyyden lisäksi korkeakouluja tulee kannustaa toiminnan kehittämiseen tähän mennessä hyvin toimineen hankerahoituksen kautta.

“Korkeakoululiikunnassa on dilemma. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämät korkeakoululiikuntaa kehittävät hankkeet ovat tämän vuosikymmenen aikana merkittävästi kehittäneet opiskelijoiden liikuntamahdollisuuksia ympäri Suomen, mutta hälyttävän usein korkeakoululiikunta ei ole saanut korkeakouluilta rahoitusta hankkeen myötä tapahtuneen kehityksen jatkorahoittamiseen.” toteaa Opiskelijoiden Liikuntaliiton puheenjohtaja Marjukka Mattila.

“Liikuntapalveluiden kehitystyö ei saa jäädä pelkästään hankkeiden varaan. Nykytilanne on pahimmillaan tarkoittanut sitä, että 1-3 vuotisten hankerahoitusten päätyttyä toimintaa ollaan jouduttu supistamaan tai jopa palaamaan lähtötilanteeseen. Tällainen palveluiden tason jojottelu ei ole reilua opiskelijoille eikä liikuntapalveluiden työntekijöille.” säestää liiton puheenjohtajaksi vuodelle 2018 valittu Soile Koski-Aho.

Liikuntapalveluihin panostaminen on ajankohtaista myös siksi, että Opetus- ja kulttuuriministeriön tuoreessa korkeakouluvisiossa linjataan, että 50 prosenttia kaikista nuorista suorittaa tulevaisuudessa korkeakoulututkinnon. Kun korkeakouluopiskelijoiden määrä kasvaa, täytyy liikuntapalveluihin panostaa samassa suhteessa. Fyysiseen hyvinvointiin täytyy panostaa aidosti, jotta visiossa mainittu korkeakouluyhteisön hyvinvointi voi toteutua.

“Korkeakouluvision tavoitteena on, että korkeakoulut ovat hyvinvoivia yhteisöjä. Nyt on aika tehdä konkreettisia päätöksiä, jotka vievät meitä kohti monipuolisen liikkumisen mahdollistavaa ja hyvinvoivaa korkeakoulukenttää” toteavat Mattila ja xxxx yhteistuumin.

 

Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Marjukka Mattila, marjukka.mattila@oll.fi, +358 44 780 0211