Opiskelijoiden Liikuntaliiton liittokokous: Koulutusleikkaukset murentavat hyvinvointia

Opiskelijoiden Liikuntaliiton liittokokous pelkää koulutusleikkausten ja niistä seuranneen YT-neuvottelusuman vaikutuksia paitsi koulutuksen laatuun, myös opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointiin ja jaksamiseen.

OLL pitää leikkauksia suurena riskinä korkeakoulujen liikuntapalveluille. Korkeakoululiikunnan barometrin mukaan korkeakoulun laadukkaat liikuntapalvelut lisäävät olennaisesti opiskelijoiden liikunnan harrastamista. Viime vuosina liikuntapalveluita on kehitetty merkittävästi useissa korkeakouluissa, mutta leikkaukset asettavat nämä parannukset uhan alle.

Liittokokous on erityisen huolestunut niistä korkeakouluista, joissa liikuntapalvelut ovat vasta kehittymässä: tiukassa taloustilanteessa, rekrytointikieltojen aikana uusia palveluita tuskin rakennetaan. Se heijastuu väistämättä opiskelijoiden hyvinvointiin, yhteisöllisyyteen, opiskelukykyyn ja jaksamiseen. Liikuntaa harrastavien opiskelijoiden on todettu suorittavan enemmän opintopisteitä.

Liittokokous haluaa kiinnittää päättäjien huomiota myös siihen, että koulutusleikkaukset aiheuttavat suurta stressiä ja lamaannuttavat koko korkeakouluyhteisöä. Leikkausten negatiivinen vaikutus näkyy myös niin, etteivät ihmiset jaksa huolehtia hyvinvoinnistaan. Liikkuva ja hyvinvoiva korkeakouluyhteisö on menestyvän korkeakoululaitoksen välttämätön ehto.

Opiskelijoiden Liikuntaliitto kokoontui liittokokoukseensa 12.-13.11. kokoushotelli Siikarannassa Espoossa/Kirkkonummella.

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITTO RY

Matias Vainio                    Hilkka Laitinen
puheenjohtaja                  pääsihteeri

Lisätietoja:
Matias Vainio
Puheenjohtaja
Opiskelijoiden Liikuntaliitto
p. 044 7800 211