Studerandenas Idrottsförbunds förbundsmöte: Nedkärningarna i utbildningen smular sönder välfärden

Studerandenas Idrottsförbunds förbundsmöte befarar att nedskärningarna i utbildningen och de många samarbetsförhandlingar som de lett till inverkar på såväl utbildningens kvalitet som studerandenas och personalens välbefinnande och ork.

OLL anser att nedskärningarna utgör en ansenlig risk för högskolornas tjänster inom motion och idrott. Barometern för högskoleidrott visar att motions- och idrottstjänster av god kvalitet vid högskolan märkbart ökar studerandenas utövande av motion.Under de senaste åren har tjänsterna utvecklats vid flera högskolor, men nedskärningarna hotar de här förbättringarna.

Förbundsmötet oroar sig speciellt för de högskolor där motions- och idrottstjänsterna är underutvecklade: I ett svårt ekonomiskt läge med rekryteringsförbud är det inte troligt att nya tjänster kommer att erbjudas. Det här kommer oundvikligen att avspegla sig i studerandenas välbefinnande, studieförmåga och ork. Undersökningar visar att studerande som utövar motion också avlägger fler studiepoäng.

Förbundsmötet vill även uppmärksamma beslutsfattarna på att nedskärningarna orsakar betydande stress och förlamar hela högskolesamfundet. De negativa konsekvenserna avspeglas även i att folk inte har ork att sköta sitt välbefinnande. Ett fysiskt aktivt och välmående högskolesamfund är ett måste för ett framgångsrikt högskoleväsen.

Studerandenas Idrottsförbund samlades till förbundsmöte 12–13.11 på kongresshotellet Siikaranta i Esbo/Kyrkslätt.

STUDERANDENAS IDROTTSFÖRBUND RF

Matias Vainio                    Hilkka Laitinen
ordförande                         generalsekreterare

Mer information:
Matias Vainio
Ordförande
Studerandenas Idrottsförbund
tfn 044 7800 211