Studerandenas Idrottsförbunds (OLL) förbundsmöte: Högskoleidrott ska bli högskolornas lagstadgade uppgift!

Studerandenas Idrottsförbunds förbundsmöte kräver att det vill bli en i lag fastställd uppgift för högskolorna att organisera högskolemotion och -idrott enligt rekommendationerna för högskoleidrott. De nedskärningar i utbildning som har gjorts under den här regeringsperioden får inte längre påverka studerandes idrottstjänster. Detta innebär att utöver denna lagstadgade uppgift bör högskolorna uppmuntras till att utveckla verksamheten genom projektfinansiering, som hittills har fungerat bra.

“Det finns ett dilemma i högskoleidrotten. Under detta årtionde har undervisnings- och kulturministeriets projekt som utvecklar högskoleidrott förbättrat studerandes möjligheter till motion och idrott avsevärt överallt i Finland, men alarmerande ofta har högskoleidrotten inte fått finansiering från högskolor för att vidare finansiera den utveckling som skett under projektets gång”, konstaterar Marjukka Mattila, ordförande för Studerandenas Idrottsförbund.

“Utvecklingsarbetet för idrottstjänsterna ska inte enbart bygga på projekt. I värsta fall innebär nuläget att när projektfinansieringen vid slutet av ett till tre år, har man varit tvungen att minska verksamhet eller även är man tillbaka där man började. Det är inte rättvist vare sig mot studerandena eller personalen i idrottstjänsterna att man på så sätt spelar jojo med tjänstenivån”, instämmer förbundets nyvalda ordförande för år 2018, xxxx xxxx.

Det är aktuellt att satsa på idrottstjänsterna också därför att i undervisnings- och kulturministeriets vision för högskoleutbildningen konstateras att 50 procent av alla ungdomar ska avlägga en högskoleexamen i framtiden. När antalet högskolestuderande ökar, måste man satsa på idrottstjänsterna i samma utsträckning. Vi ska verkligen satsa på fysiskt välbefinnande så att högskolesamfundets välbefinnande, som nämns i visionen, kan bli verklighet.

“Syftet med högskolevisionen är att högskolorna är välmående samfund. Nu är det dags att fatta konkreta beslut som främjar ett välmående högskolefält som möjliggör motion och idrott”, konstaterar Mattila och xxxx gemensamt.

 

Mer information:

Marjukka Mattila

OLL:s ordförande

marjukka.mattila@oll.fi

(+358)44 780 0211