SELL Student Games 2020 studerandenas idrottstävlingar är inställt

LAB yrkeshögskola (LAB) och Studerandenas Idrottsförbund (OLL) har tillsammans avslutade, i överensstämmelse med den rekommendationen av Finlands regering, att upphäva det internationell SELL Student Games 2020 på grund av den coronaviruset COVID-19 pandemin.

Vi vill rikta vårt varma tack till alla våra samarbetspartner och lokala idrottsklubbar för deras arbete för det SELL Student Games 2020, och hoppas vi att den givande samarbete fortsätter med annorlunda sätts i framtiden. Vi skulle också tacka alla studeranden, vem hjälpade oss att skapa det SELL Student Games 2020, för deras arbete och glöd för det SELL projektet.

För mera information, kontakta:

LAB: Turo Kilpeläinen | turo.kilpelainen@lab.fi

OLL: Markku Rantahalvari | markku.rantahalvari@oll.fi

Det original meddelande SELL Student Games 2020 webbsida (på engelska, finska och svenska)