Du, styrelsemedlem som ansvarar för motion och idrott vid din student- eller studerandekår!

 

Står på din agenda i år kanske att organisera idrottsevenemang, utveckla idrottstjänster vid din högskola eller att övertyga ledningen om att motion är viktigt? Oavsett om ditt mål för år 2020 är litet eller stort, stöder och hjälper OLL dig att uppnå det.

OLL ordnar två sektorträffar för idrott och motion per år. Träffen erbjuder en unik möjlighet att träffa idrottsansvariga vid student- och studerandekårerna från runt om i Finland. Under den tvådagars träffen kan du diskutera aktuella frågor och utbyta god praxis med andra aktiva studerande som brottas med samma utmaningar samt lyssna på intressanta expertanföranden om teman som rör högskoleidrotten.

Anmälningstiden för årets första sektorträff har redan gått ut, men du kan kontakta Markku Rantahalvari och fråga om det finns lediga platser.

 

Onsdag 12.2.2020

10.00 Hälsningar

11.00 Vad är OLL?

12.00 Lunch

13.30 Vad är OLL?

14.00 Kommunval

16.30 Kaffe och Inkvartering på Hotell Arthur

18.00 Motion

19.30 Middag

 

Torsdag 13.2.2020

Frukost

10.00 Skolan i rörelse

12:30 SELL Student Games 2020 Lahti

13.00 Lunch

14.00 Visit i Olympiska kommitte

15.00 Bekymmer osv. 

16.00 Avslutning

 

Mer information:  Markku Rantahalvari, markku.rantahalvari@oll.fi, tfn +358 44 780 0217

 

OLL förbehåller sig rätten att göra ändringar. Du behöver idrottkläder på utomhussport. Vi bjuder in idrottsansvariga vid student- och studerandekårerna till en sektorträff inom motion och idrott. Under träffen fördjupar vi oss i aktuella teman i högskoleidrotten

Pris för sektormötet :
60 euro per person inklusive logi, måltider, program, motion och kvällprogram. Samma pris
även om deltagaren inte behöver t.ex. logi. Sektorträffarna faktureras i slutet av året.

 

Reseersättningar

Studerandenas Idrottsförbund (OLL) ersätter sina medlemsorganisationer och medlemsorganisationernas
representanter för resekostnader till utbildningar enligt resereglementet. Ansökan om reseersättning måste
lämnas in till OLL inom en månad efter evenemanget. Vi behandlar inte försenade eller bristfälliga
ansökningar. OLL ersätter sina medlemsorganisationers representanter för resekostnader (till
sektorträffarna) enligt reglerna för reseersättning för utbildningsverksamhet:
”Reseersättning betalas för en resa med det billigaste möjliga fordonet (oftast enligt VR II:s studentpriser) så
att ersättning för den del som överstiger en självriskandel är 100 % (självriskandelen är 20 euro). Taxiresor
ersätts inte.
Reseersättning betalas för maximalt tre medlemsorganisationers representanter per sektorträff. Om
deltagaren har rest till evenemanget tidigare (med tanke på dagar eller den kortaste möjliga tiden) och är
förhindrad att delta i själva evenemanget, betalar OLL inte resekostnader.”