Bidrag till att utveckla studentidrott delas ut!

 

Har ni lysande idéer för att utveckla studentidrotten, men saknar finansiering? Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) i synnerhet delar ut bidrag till olika projekt som främjar motion och idrott även till högskolor och samfund som verkar i högskolor. Ansökningstiderna för bidrag som beviljas för år 2020 närmar sig, så nu är det dags att sätta igång ordentligt med planeringen!  

 

Du hittar mer information om de bidrag som du kan ansöka om i höst genom att klicka på följande länkar:

 

UKM:s riksomfattande utvecklingsunderstöd för en motionsinriktad livsstil 2020

UKM:s specialunderstöd för utvecklingsprojekt inom idrott och motion (kontinuerlig ansökan)

UKM:s utvecklingsstöd för föreningsverksamhet

UKM:s understöd för stora motions- och idrottsevenemang

Förslag till finansieringsplan för idrottsanläggningar för 2020–2023

 

Kom också ihåg andra bidrag som beviljas för motion och idrott:

 

Statsunderstöd för byggande av idrottsanläggningar

Erasmus + Sport

Understöd till idrott som beviljas av kommuner och distriktsorganisationer inom idrott

 

I de flesta kommunerna kan du ansöka om bidrag i början av året. Kontrollera ansökningstiderna i din kommun och/eller distriktsorganisation.

 

Mer information: 

Anni Liina Ikonen, sakkunnig inom högskoleidrott, anniliina.ikonen@oll.fi, tfn +35844 780 0219