De europeiska högskolestuderandes mästerskapstävlingar koordineras av de europeiska ländernas studentidrottsförbund EUSA (European University Sport Association), som även Studerandenas Idrottsförbund (OLL) hör till. Lagen som deltar i EM-tävlingarna representerar i första hand sin läroanstalt. Representationsrätten ges i första hand till grenvinnaren i studerandes FM.

Vanligtvis ordnas det EM-tävlingar i flera grenar varje år. Vartannat år ordnas även EUSA Games, ett idrottsevenemang som samlar ihop olika EM-grenar till ett gemensamt stort evenemang på en och samma ort.

EM-tävlingarnas nivå varierar något mellan åren och grenarna. Tack vare högskoleidrottens starka ställning i Europa skickar flera av de europeiska länderna hela lag som består av spelare från ländernas nationella huvudserier i respektive grenar.

Representationsrätt i SEM

I princip får varje deltagarland skicka bara ett lag till SEM. Oftast är laget den nationella mästaren i grenen i fråga. Den finska representationsrätten delas ut av Studerandenas Idrottsförbund. I de EM-grenar som tävlas om på studerandes FM-nivå bestäms representationsrätten utgående från framgången i studerandes FM. Om grenen inte ingår i studerandes FM kan man ansöka om representationsrätt med en öppen ansökan till Studerandenas Idrottsförbund.

Mästerskapet är avsett för lag vid läroanstalter och idrottsakademier. Laget måste och får bestå av enbart högskolestuderande. I och för sig behöver inte alla medlemmar vara från samma högskola utan laget kan sammanställas från olika högskolors studerande från en och samma ort.

Finansiellt stöd till tävlarna

OLL kan erbjuda understöd enligt prövning för att täcka deltagaravgifter och resekostnader i samband med studerandes EM. Stödbesluten fattas utgående från de enskilda fritt formulerade ansökningarna. Utomstående finansiering är också ett bra alternativ – du kan ansöka om reseunderstöd från din högskola, högskolans student- eller studerandeförbund eller t.o.m. lokala företagare.