Förbundsmöte valde en ny styrelse för Studerandenas Idrottsförbund för 2019

Studerandenas Idrottsförbunds (OLL) förbundsmöte sammanträdde på Pajulahti idrottsinstitut i Nastola. På fredag valde mötet en ny styrelse att leda förbundets verksamhet år 2019. Till ordförande för OLL för 2019 valdes Joonas Suikula från studentkåren LTKY vid LUT-universitetet. Till styrelsen valdes ordförande Suikula, vice ordförande Tiina Anttonen (METKA) och Harri Nurmi (O’Diako) samt styrelsemedlem Hanna Savander (Jyväskylä Universitet).

”Jag ser mycket fram emot det kommande året och att få möjlighet att förbättra förhållanden för studentidrott på nationell nivå. Vi har ett viktigt valår framför oss”, kommenterar den nyvalda ordföranden Suikula sitt val.

Förbundsmötet antog OLL:s verksamhetsplan och budget för 2019. De viktigaste teman i verksamhetsplanen är att främja jämlikhet inom studentidrotten, såväl genom ett långsiktigt påverkansarbete som genom projektet för att utreda köns- och jämlikhetskonsekvenser inom idrott och motion. Andra lika viktiga teman i verksamhetsplanen är riksdagsvalet år 2019, att väcka diskussion om OLL:s mål inför riksdagsvalet och implementering av de uppdaterade rekommendationerna för högskoleidrott vid högskolorna. OLL utreder också möjligheten för Finland att ansöka om evenemanget EUSA Games 2026.

Dessutom publicerade förbundsmötet ett gemensamt ställningstagande där mötet kräver nolltolerans mot sexuella trakasserier som förekommer inom idrott och motion. I sitt ställningstagande kräver förbundsmötet att kraftfulla åtgärder måste vidtas för att förhindra sexuella trakasserier och att tydliga instruktioner måste utarbetas för att ingripa mot trakasserier.

Studerandenas Idrottsförbund gratulerar varmt den nyvalda styrelsen och tackar alla som deltog på förbundsmötet!

 

Studerandenas Idrottsförbund rf.

 

Mer information:

Soile Koski-Aho, OLL:s ordförande 2018, soile.koski-aho@oll.fi, tfn +358 44 7800 211

Joonas Suikula, OLL:s ordförande 2019, joonas.suikula@student.lut.fi,  tfn +358 44 0652 452  

 

Vice ordförande Harri Nurmi (vänster) och Tiina Anttonen samt ordförande Joonas Suikula.