OLL:s olycksfallsförsäkring gäller vid de idrottsevenemang (idrottstävlingar eller evenemang där studerande erbjuds en möjlighet att prova på en idrottsgren) som ordnas av OLL:s medlemsorganisationer och som arrangören på förhand anmält till OLL.

Olycksfallsförsäkringen gäller de medlemmar i OLL:s medlemsorganisationer som deltar i ovannämnd verksamhet och vidare under resor med direkt anknytning till evenemangen i fråga (tävlingar: t.ex. sählyturnering mellan ämnesföreningar, ämnesföreningens interna löptävling, studentkårens nybörjarkurs i bowling osv.).

Följande måste anmälas på förhand:
– evenemang, tid och plats
– uppskattat deltagarantal
– arrangör (medlemsorganisation) och kontaktpersonens kontaktuppgifter
– anmälan måste göras minst en vecka innan evenemanget här (på finska)

Försäkringsvillkor:
Gruppolycksfallsförsäkring
Gruppolycksfallförsäkring, villkor, RT 01

Vid sidan om de ovannämnda villkoren omfattar inte olycksfall i samband med:
– licensierade sporter
– klättersport, t.ex. bergs-, vägg-, klipp- eller isklättring
– glaciärvandring
– kamp- eller självförsvarssporter, t.ex. airsoft
– motorsport
– sport- eller apparatdykning
– flygrelaterade sportgrenar, t.ex. fallskärmshopp, hängflyg, skärmflyg, segelflyg, ballongflyg, bungyhopp, flyg med ultralätt eller amatörbyggda plan
– speedskiing, störtlopp eller offpiståkning

Ersättningens maximigränser:
Vårdkostnader högst 8500 € per olycksfall (självriskandel 0 €)
Dagpenning för arbetsoförmåga 0 €
Ersättning för bestående men 10 000 €
Ersättning för dödsfall förorsakat av olycksfall 5000 €

Vid händelse av olycksfall:
1) Betala avgifterna själv (läkarbesök, hälsocentralsavgifter).
2) Leverera/skicka en redogörelse för händelserna till OLL så snabbt som möjligt, dock senast inom två veckor från olyckshändelsen.
3) Du får OLL:s förhandsifyllda olycksformulär som du fyller i och skickar till försäkringsbolaget.
4) Sedan handlar du direkt med försäkringsbolaget.

Mer information: OLL, generalsekreterare Ida Bolander, tfn 044 780 0210, ida.bolander(a)oll.fi